Naujienos

DĖL PARAMOS JAUNAM VERSLUI 2016–2022 METŲ STRATEGIJOS LAIKOTARPIU

Skuodo miesto 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos lėšomis buvo teikiama parama jaunam verslui. Parama buvo teikiama vadovaujantis Vietos plėtros strategijų ir atrankos taisyklėmis, patvirtintomis LR Vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-992 (toliau – Taisyklės). Jaunu verslu laikomas toks verslas,  kol nuo jo veiklos pradžios (verslo įregistravimo, verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos išdavimo) suėjo 24 mėn. Kvietimus dalyvauti jaunam verslui skirtuose projektuose, projektų vykdytojai skelbė viešai – rajoninėje spaudoje, www.skuodomiestovvg.lt ir FB paskyrose. Deja, nebuvo tiek norinčių, kad būtų panaudotos visos skirtos lėšos, dalį lėšų teko grąžinti LR Finansų ministerijai. Verslas pats negalėjo rengti projekto…

DĖL INFORMACIJOS

Paskutiniu metu Facebook  tinkle  platinama neteisinga informacija apie Skuodo miesto 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos lėšomis finansuotus projektus ir paramos gavėjus. Pateikiame objektyvią informaciją apie Strategijos įgyvendinimo eigą. Informuojame, kad visa informacija apie Strategijos lėšų panaudojimą yra skelbiama www.skuodomvvg.lt Paskutinis projektų sąrašas sudarytas 2020 m. rugpjūčio mėn. Strategija baigta įgyvendinti 2022-12-31. Strategijos įgyvendinimą koordinavo Europos socialinio fondo agentūra ir LR Vidaus reikalų ministerija. Baigiantis Strategijos įgyvendinimui, Specialiųjų tyrimų tarnyba atliko korupcijos veiksnių apraiškų tyrimą. Tyrimo ataskaita ir rekomendacijos bei rekomendacijų įgyvendinimo planas skelbiami viešai www.skuodomiestovvg.lt Trumpai apie lėšų projektams skyrimo ir projektų koordinavimo eigą. Skuodo MVVG 2019–2020 m. skelbė kvietimus…

PRAŠOME TEIKTI PASTABAS IR PASIŪLYMUS DĖL SKUODO MIESTO 2023–2029 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS

Parengtas Skuodo miesto 2023–2029 metų vietos plėtros strategijos projektas. Rengiant Strategijos projektą, buvo surengti 3 susitikimai su Skuodo rajono gyventojais, išklausytos problemos, pasiūlymai. Vadovaujantis Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių 23.1 punkto nuostata, parengtas Strategijos projektas teikiamas Skuodo gyventojams. Strategijos projektą rasite čia arba adresu https://skuodomiestovvg.lt/strategija/ . Prašome susipažinti su Strategijos projektu ir e. paštu skuodomvvg@gmail.com teikti pastabas ir pasiūlymus. Jūsų pasiūlymų lauksime iki 2023 m. rugpjūčio 3 d. 15.00 val.