Naujienos

SKELBIMAS DĖL ĮRANGOS PERDAVIMO JAUNAM VERSLUI

Skuodo miesto vietos veiklos grupė, vadovaudamasi Skuodo miesto vietos veiklos grupės tarybos 2023 m. sausio 19 d. posėdžio protokolu Nr. T1-1 patvirtintu Projektų lėšomis įsigyto ilgalaikio ir trumpalaikio turto administravimo ir naudojimo pasibaigus projekto įgyvendinimo veikloms tvarkos aprašu, ieško jaunų verslų, kuriems reikalinga tokia įranga. Visą skelbimą skaitykite nuorodoje. Jauni verslai, pretenduojantys į įrangą, privalo pateikti paraišką. Paraiškos forma pateikiama 1 priede. Užpildyta paraiškos forma ir susiję dokumentai dėl įrangos teikiami Skuodo miesto VVG el. p. skuodomvvg@gmail.com. Prašymai priimami iki 2024 m. liepos 31 d. 1 priedas_Paraiška dėl įrangos jaunam verslui suteikimo

SKELBIAME INFORMACIJĄ APIE SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS PATEIKTŲ REKOMENDACINIO POBŪDŽIO PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMĄ

Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) 2022–2023 m. atliko korupcijos rizikos veiksnių analizę miestų vietos veiklos grupių veiklos ir jų priežiūros srityse. Po atliktos analizės buvo pateikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymai. Skuodo miesto vietos veiklos grupė, išanalizavusi pateiktus pasiūlymus ir, siekdama ateityje sumažinti rizikos veiksnių pasireiškimo tikimybę, parengė rekomendacijų įgyvendinimo planą (https://skuodomiestovvg.lt/wp-content/uploads/2023/06/Rekomendaciju_igyvendinimas_STT.pdf). Šiuo pranešimu skelbiame informaciją apie STT pateiktų rekomendacinio pobūdžio pasiūlymų įgyvendinimą ( https://skuodomiestovvg.lt/wp-content/uploads/2024/02/Rekomendaciju_igyvendinimas_20240602-1.pdf). Visą su šiuo pranešimu susijusią informaciją galite rasti adresu https://skuodomiestovvg.lt/veiklos-dokumentai/  

KVIETIMAS TAPTI SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIU

Skuodo miesto vietos veiklos grupė (SMVVG) yra nevyriausybinė organizacija, kurios nariais yra Skuodo rajono savivaldybės administracija, verslo įmonės ir nevyriausybinės organizacijos. Pagrindinis  SMVVG tikslas – rengti ir įgyvendinti projektus, gerinančius miesto gyventojų socialinį ir ekonominį gerbūvį. Jei norite tapti Skuodo miesto vietos veiklos grupės nariu ir aktyviai dalyvauti SMVVG veikloje, prašome užpildyti paraišką ir atsiųsti ją el.p. skuodomvvg@gmail.com