Skuodo miesto VVG

SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

  • +37068298213
  • skuodomvvg@gmail.com

Naujienos

SKELBIMAS DĖL ĮRANGOS PERDAVIMO JAUNAM VERSLUI

Skuodo miesto vietos veiklos grupė, vadovaudamasi Skuodo miesto vietos veiklos grupės tarybos 2023 m. sausio 19 d. posėdžio protokolu Nr. T1-1 patvirtintu Projektų lėšomis įsigyto ilgalaikio ir trumpalaikio turto administravimo ir naudojimo pasibaigus projekto įgyvendinimo veikloms tvarkos aprašu, ieško jaunų verslų, kuriems reikalinga tokia įranga. Visą skelbimą skaitykite čia. Jauni verslai, pretenduojantys į įrangą, privalo pateikti paraišką. Paraiškos forma pateikiama 1 priede. Užpildyta paraiškos forma ir susiję dokumentai dėl įrangos teikiami Skuodo miesto VVG adresu skuodomvvg@gmail.com arba asmeniškai atnešama ir pateikiama adresu Vilniaus g. 13-206 Skuodas. Prašymai priimami iki 2023 m. gegužės 8 d. 1 priedas_Paraiška dėl įrangos jaunam verslui suteikimo

PARENGTA SKUODO MIESTO 2016–2022 METŲ VIETOS PLĖTROS GALUTINĖ ATASKAITA

Yra parengta Skuodo miesto 2016–2022 metų vietos plėtros galutinė ataskaita. Teikiame ataskaitą visuomenei. Ataskaitą rasite adresu https://skuodomiestovvg.lt/strategija/ . Kviečiame Skuodo miesto gyventojus susipažinti su ataskaita, teikti pastabas ir pasiūlymus. Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti e.paštu skuodomvvg@gmail.com iki 2023 m. gegužės 1 d.

KVIEČIAME Į SUSITIKIMĄ!

Skuodo miesto gyventojus kviečiame į susitikimą, kurio metu bus pristatyta Skuodo miesto 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita, planuojamas įgyvendintos strategijos keitimas. Jūsų laukiame 2023 m. balandžio 20 d. 18.00 val. Skuodo viešosios bibliotekos patalpose (Dariaus ir Girėno g. 25B, Skuode). Susipažinti su ataskaita ir Strategijos lyginamuoju variantu (su planuojamais pakeitimais) galite https://skuodomiestovvg.lt/strategija/

DĖL SKUODO MIESTO 2016–2022 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS KEITIMO

Baigta įgyvendinti Skuodo miesto 2016–2022 metų vietos plėtros strategija. Strategijos įgyvendinimui buvo skirta 920,8 tūkst. Eur. Panaudota – 859,1 tūkst. Eur. Dalis lėšų nepanaudota dėl COVID-19 ligos karantino metu įvestų ribojimų – dalies veiklų nebuvo galimybės įgyvendinti karantino metu (susitikimai, mugės ir pan.), dalis jaunų verslų dėl nepalankių sąlygų karantino metu  nutraukė veiklą ir pan. Strategijos koregavimo priežastis – finansinio plano koregavimas pagal faktines išlaidas. Pridedame Strategijjos lyginamąjį variantą, kuriame matosi visi pakeitimai. Kviečiame Jus teikti savo pastebėjimus dėl koreguojamos Strategijos. Pastebėjimus ir pastabas prašome teikti iki 2023 m. balandžio 22 d. e. paštu skuodomvvg@gmail.com.