Skuodo miesto VVG

SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

  • +37068298213
  • skuodomvvg@gmail.com

Naujienos

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS: TEIKTI PARDAVIMO RINKŲ PAIEŠKŲ PAGALBĄ PRADEDANTIEMS VERSLININKAMS IR SAVARANKIŠKAI DIRBANTIEMS ASMENIMS

Skuodo miesto vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 1.2.3. veiksmą „Teikti pardavimo rinkų paieškų pagalbą pradedantiems verslininkams ir savarankiškai dirbantiems asmenims”. Kvietimo tekstas čia: 2019 m. rugsėjo 16 d. kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 6  Kvietimui aktualūs dokumentai: https://skuodomiestovvg.lt/aktualus-dokumentai/  

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS: UGDYTI VERSLUMO GEBĖJIMUS IR MOTYVACIJĄ IMTIS SAVARANKIŠKOS VEIKLOS

Skuodo miesto vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 1.2.2. veiksmą „Ugdyti verslumo gebėjimus ir motyvaciją imtis savarankiškos veiklos”. Kvietimo tekstas čia: 2019 m. rugsėjo 16 d. kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 5  Kvietimui aktualūs dokumentai: https://skuodomiestovvg.lt/aktualus-dokumentai/  

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS: TEIKTI KONSULTACINES IR ADMINISTRACINES PASLAUGAS PRADEDANTIEMS VERSLININKAMS IR SAVARANKIŠKAI DIRBANTIEMS ASMENIMS BEI SUTEIKTI ĮRANGĄ, REIKALINGĄ VERSLUI PRADĖTI

Skuodo miesto vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 1.2.1. veiksmą „Teikti konsultacines ir administracines paslaugas pradedantiems verslininkams ir savarankiškai dirbantiems asmenims bei suteikti įrangą, reikalingą verslui pradėti“ Kvietimo tekstas čia: 2019 m. rugpjūčio 20 d. kvietimas teikti vietos plėtros projektinius  pasiūlymus Nr. 4  Kvietimui aktualūs dokumentai: https://skuodomiestovvg.lt/aktualus-dokumentai/  

KVIEČIAME DALYVAUTI APKLAUSOJE

Skuodo miesto vietos veiklos grupė, įgyvendindama Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2020 m. strategiją, planuoja skelbti kvietimą teikti projektinius pasiūlymus dėl pagalbos jaunam verslui. Šia apklausa siekiama išsiaiškinti, kiek žmonių norėtų kurti ir / ar plėsti verslą, kokių konsultacijų, priemonių, įrangos ar pan. reikėtų. Anketą rasite: https://docs.google.com/forms/d/1N5I15i7t1rWAWPYdnnNufnWwwVbV-R-ukg59VLN2i7U/edit  

ĮGYVENDINAMA SKUODO MIESTO VIETOS PLĖTROS 2016–2020 METŲ STRATEGIJA

Skuodo miesto vietos veiklos grupė įgyvendina Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2020 m. strategiją. Jau paskelbti 3 kvietimai teikti projektinius pasiūlymus. I kvietimas paskelbtas pagal priemonę  “Organizuoti ir vykdyti praktinius užsiėmimus socialinių įgūdžių stokojantiems asmenims”. Pagal šį kvietimą gauti trys projektiniai pasiūlymai, kuriuos pateikė Skuodo krašto bendruomenė, Skuodo vaikų lopšelis-darželis ir Skuodo amatų ir paslaugų mokykla. Visi trys projektiniai pasiūlymai įvertinti ir įtraukti vietos plėtos projektų sąrašą. Sąrašas pateiktas tvirtinti Vidaus reikalų ministerijos Regioninės plėtros departamentui. Šiuo metu yra 2 galiojantys kvietimai. Projektinius pasiūlymus galima teikti iki rugpjūčio 23 d. 18.00 val. Kvietimui pagal priemonę „Organizuoti psichosocialinių, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, atokvėpio paslaugų teikimą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“ yra skirta 54,9 tūkst. Eur, o kvietimui pagal priemonę „Teikti informaciją apie socialines ir kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir tarpininkauti…