Skuodo miesto VVG

SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

  • +37068298213
  • skuodomvvg@gmail.com

Naujienos

SKELBIAMAS KONKURSAS SKUODO MIESTO VVG VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SPECIALISTO PAREIGOMS EITI

Vadovaujantis Skuodo miesto vietos veiklos grupės darbuotojų priėmimo į darbą tvarkos aprašu, patvirtintu Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2023-09-04 visuotinio susirinkimo (protokolo Nr. VS23-04), skelbiamas konkursas Skuodo miesto vietos veiklos grupės viešųjų ryšių specialisto pareigoms eiti. Pareigybės aprašymas ir kandidatams keliami reikalavimai: Skuodo miesto VVG viešųjų ryšių specialisto pareigybės aprašymas. Darbas 0,2 etato, atlyginimas (bruto) nuo 470 Eur. Kandidatai savo gyvenimo aprašymą bei išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, turi atsiųsti el. p. skuodomvvg@gmail.com. Skelbimas galioja ir dokumentus pateikti galima iki 2024-06-27 d. 18:00 val.

SKELBIAMAS KONKURSAS SKUODO MIESTO VVG FINANSININKO PAREIGOMS EITI

Vadovaujantis Skuodo miesto vietos veiklos grupės darbuotojų priėmimo į darbą tvarkos aprašu, patvirtintu Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2023-09-04 visuotinio susirinkimo (protokolo Nr. VS23-04), skelbiamas konkursas Skuodo miesto vietos veiklos grupės finansininko pareigoms eiti. Pareigybės aprašymas ir kandidatams keliami reikalavimai: Skuodo miesto VVG finansininko pareigybės aprašas. Darbas 0,2 etato, atlyginimas (bruto) nuo 470 Eur. Kandidatai savo gyvenimo aprašymą bei išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, turi atsiųsti el. p. skuodomvvg@gmail.com. Skelbimas galioja ir dokumentus pateikti galima iki 2024-06-27 d. 18:00 val.

SKELBIAMAS KONKURSAS SKUODO MIESTO VVG PROJEKTŲ KOORDINATORIŲ PAREIGOMS EITI

Vadovaujantis Skuodo miesto vietos veiklos grupės darbuotojų priėmimo į darbą tvarkos aprašu, patvirtintu Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2023-09-04 visuotinio susirinkimo (protokolo Nr. VS23-04), skelbiamas konkursas Skuodo miesto vietos veiklos grupės projektų koordinatorių pareigoms eiti. Pareigybės aprašymas ir kandidatams keliami reikalavimai: Skuodo miesto VVG projektų koordinatoriaus pareigybės aprašymas. Darbas 0,3 etato, atlyginimas (bruto) nuo 700 Eur. Kandidatai savo gyvenimo aprašymą bei išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, turi atsiųsti el. p. skuodomvvg@gmail.com. Skelbimas galioja ir dokumentus pateikti galima iki 2024-06-27 d. 18:00 val.

SKELBIAME INFORMACIJĄ APIE SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS PATEIKTŲ REKOMENDACINIO POBŪDŽIO PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMĄ

Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) 2022–2023 m. atliko korupcijos rizikos veiksnių analizę miestų vietos veiklos grupių veiklos ir jų priežiūros srityse. Po atliktos analizės buvo pateikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymai. Skuodo miesto vietos veiklos grupė, išanalizavusi pateiktus pasiūlymus ir, siekdama ateityje sumažinti rizikos veiksnių pasireiškimo tikimybę, parengė rekomendacijų įgyvendinimo planą (https://skuodomiestovvg.lt/wp-content/uploads/2023/06/Rekomendaciju_igyvendinimas_STT.pdf). Šiuo pranešimu skelbiame informaciją apie STT pateiktų rekomendacinio pobūdžio pasiūlymų įgyvendinimą ( https://skuodomiestovvg.lt/wp-content/uploads/2024/02/Rekomendaciju_igyvendinimas_20240602-1.pdf). Visą su šiuo pranešimu susijusią informaciją galite rasti adresu https://skuodomiestovvg.lt/veiklos-dokumentai/  

KVIETIMAS TAPTI SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIU

Skuodo miesto vietos veiklos grupė (SMVVG) yra nevyriausybinė organizacija, kurios nariais yra Skuodo rajono savivaldybės administracija, verslo įmonės ir nevyriausybinės organizacijos. Pagrindinis  SMVVG tikslas – rengti ir įgyvendinti projektus, gerinančius miesto gyventojų socialinį ir ekonominį gerbūvį. Jei norite tapti Skuodo miesto vietos veiklos grupės nariu ir aktyviai dalyvauti SMVVG veikloje, prašome užpildyti paraišką ir atsiųsti ją el.p. skuodomvvg@gmail.com