Skuodo miesto VVG

SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

  • +37068298213
  • skuodomvvg@gmail.com

Naujienos

NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU KONKURSAS

Perkančioji organizacija Skuodo miesto vietos veiklos grupė Vytauto g. 10, Skuodas Kodas 304038065 Tel. +370 682 98213 El. p. skuodomvvg@gmail.com Kontaktiniai asmenys: Pirkimų komisijos pirmininkė Ona Malūkienė, tel. +370 682 98213,  el. paštas skuodomvvg@gmail.com Interneto adresas: Pagrindinis adresas: www.skuodomiestovvg.lt Pirkimo būdas – skelbiamos derybos. Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:   www.skuodomiestovvg.lt  Naujienų skiltyje. Paraiška, pasirašyta Kandidato arba jo įgalioto asmens, turi būti pateikta asmeniškai, paštu ar per kurjerį, adresu Skuodo miesto vietos veiklos grupė, Vilniaus g. 13-205 Skuodas, iki 2020 m. spalio 12 d. 12:00 val. Lietuvos laiku. Kandidato ar jo įgalioto asmens parašas ir antspaudas (jei Kandidatas – juridinis asmuo). Paraiška pateikiama užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: „PATALPŲ NUOMOS SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU PIRKIMUI“, Kandidato pavadinimas ir kontaktinis telefono numeris. Ant voko taip pat turi…

UAB „DELTRIAN”→ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0343 „SKUODO GYVENTOJŲ PRAKTINIŲ DARBO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS“

UAB „Deltrian“ įgyvendina projektą „Skuodo gyventojų praktinių darbo įgūdžių ugdymas“. Projekto tikslas – pagerinti Skuodo miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes. Projekto veiklų dalyviai – darbingi Skuodo miesto gyventojai, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs. Veiklose dalyvauja 16 Skuodo miesto gyventojų. Pagrindinė projekto veikla – praktinių darbo įgūdžių, gaminant oro filtrus, suteikimas dalyviams. Dalyviams teikiamos profesinės ir kitos įsidarbinimui reikalingos kompetencijos, ugdant darbo vietoje pagal pameistrystės darbo sutartį nesudarius mokymo sutarties. Bendra projekto vertė – 49.225 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis. Vietos projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda nuosavomis lėšomis – 3.692 Eur.

SKUODO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS→ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0309 „DARBO RINKOJE REIKALINGŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS“

Skuodo trečiojo amžiaus universitetas įgyvendina projektą „Darbo rinkoje reikalingų gebėjimų ugdymas“. Projekto tikslas – pagerinti Skuodo miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes. Veiklose dalyvauja 10 darbingų, ekonomiškai neaktyvių Skuodo miesto gyventojų. Projekte bus derinami teoriniai ir praktiniai užsiėmimai. Teorinių užsiėmimų metu bus mokomasi anglų kalbos įgūdžių 2 kartus per savaitę 3 mėnesius. Praktinių užsiėmimų metus bus vykstama į JAV ambasadą, kur praktiškai pritaikant išmoktas žinias, taip pat bus tobulinami anglų kalbos įgūdžiai. Taip pat projekto veiklų vykdyme dalyvaus savanoriai, kurie organizuos ir koordinuos išvykas bei suteiks pagalbą anglų kalbos kursų metu. Bendra projekto vertė – 10.236 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis.

SKUODO JAUNIMO CENTRAS→ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0304 „MENTORIŲ PAGALBA PRADEDANTIEMS VERSLININKAMS“

Skuodo jaunimo centras  įgyvendina projektą „Mentorių pagalba pradedantiems verslininkams“. Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas jaunų verslų veiklai Skuodo mieste. Projektas įgyvendinamas su partneriais – UAB „Kuršasta“ ir UAB „Žemaičių virvės“. Projekto tikslinė grupė – jauno verslo subjektų, kurių veiklos vykdymo vieta – Skuodo miesto teritorija, atstovai ir darbuotojai.  Projekte dalyvauja 10 jauno verslo atstovų. Ne mažiau kaip 4 mentoriai dirbs su projekto dalyviais 910 val. Bendra projekto vertė – 2801,45 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo, LR valstybės biudžeto lėšomis. Vietos projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu – mentorių konsultacijomis.

SKUODO JAUNIMO CENTRAS→ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0305 „EKONOMIŠKAI NEAKTYVIŲ ASMENŲ ĮTRAUKIMAS Į VISUOMENINĘ IR KULTŪRINĘ VEIKLĄ“

Skuodo jaunimo centras  įgyvendina projektą „Ekonomiškai neaktyvių asmenų įtraukimas į visuomeninę ir kultūrinę veiklą“. Projekto tikslas – motyvuoti tikslinės grupės narius dalyvauti visuomeninėje ir kultūrinėje bei  savanoriškoje veikloje. Projektas skirtas bedarbiams ir neaktyviems Skuodo miesto gyventojams. Jiems bus teikiamos konsultacijos ir informacija darbo paieškos, profesinio orientavimo klausimais, tarpininkaujama įsitraukiant į visuomeninę, savanorišką, kultūrinę veiklą. Projekto veiklose dalyvaus 15 dalyvių. Planuojama, kad įgyvendinus projekto veiklas, pagerės dalies projekto dalyvių padėtis darbo rinkoje. Bendra projekto vertė – 8 220,76 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo, LR valstybės biudžeto lėšomis. Vietos projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu – konsultacijomis.