Skuodo miesto VVG

SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

  • +37068298213
  • skuodomvvg@gmail.com

Naujienos

ASOCIACIJA “MAITINKIMĖS SVEIKAI”→ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0306 „PAGALBA VERSLIEMS SKUODO GYVENTOJAMS“

Asociacija „Maitinkimės sveikai“ įgyvendina projektą „Pagalba versliems Skuodo gyventojams“. Projekto tikslas – skatinti Skuodo miesto gyventojus imtis savarankiškos veiklos. Projekte dalyvauja 8 jauno verslo atstovai. Projekto lėšomis finansuojama 520 val. konsultacijų, 1895 val. mokymų, patalpų nuoma (3 projekto dalyviams), suteikiama verslo pradžiai reikalinga įranga ir klientų pritraukimo paslaugos (4 projekto dalyviams). Bendra projekto vertė – 89 742,17 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo, LR valstybės biudžeto ir Skuodo rajono savivaldybės  biudžeto lėšomis. Vietos projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu – konsultacijomis.

SKUODO SAVIŠVIETOS KLUBAS→ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0320 „JAUNŲ VERSLŲ SKATINIMAS SKUODE“

Skuodo savišvietos klubas įgyvendina projektą „Jaunų verslų skatinimas Skuode“. Projekto tikslas – skatinti Skuodo miesto gyventojus imtis savarankiškos veiklos. Veiklose dalyvauja 8 jauni verslininkai, kurie startuoja su labai įvairia veikla – pradedant mezgimo, buhalterinės apskaitos tvarkymo, koncertų organizavimu ir baigiant krovinių ir keleivių pervežimo paslaugomis. Projekto dalyviams verslo pradžiai bus suteikti reikalingi įrangos komplektai, išnuomojamos ir perduodamos naudojimui patalpos, apmokamos klientų pritraukimo paslaugos. Taip pat projekto dalyviams bus suteiktos reikiamos konsultacijos, sudarytos galimybės dalyvauti įvairiuose mokymuose. Bendra projekto vertė – 96.035 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis. Vietos projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu – konsultacijomis. Taip pat prie projekto įgyvendinimo prisideda Skuodo rajono savivaldybė piniginiu įnašu – 3.662 Eur.

SKUODO SAVIŠVIETOS KLUBAS→ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0202 „SKUODO GYVENTOJŲ VERSLUMO GEBĖJIMŲ UGDYMAS“

Skuodo savišvietos klubas kartu su partneriais – Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija ir Skuodo rajono Ylakių seniūnijos kaimų bendruomene – įgyvendina projektą „Skuodo gyventojų verslumo gebėjimų ugdymas“. Projekto tikslas – ugdyti darbingų neaktyvių gyventojų verslumo ir įsidarbinimo gebėjimus. Veiklose dalyvauja 30 darbingų, ekonomiškai neaktyvių Skuodo miesto gyventojų. Projekte derinami teoriniai ir praktiniai užsiėmimai: dalyvavimas seminaruose, susipažinimas su teoriniais ekonomikos pagrindais, verslo socialine atsakomybe, su pardavimo ir rinkodaros pagrindais, ugdomi verslumo gebėjimai, lankomasi verslumo forumuose, festivaliuose, kuriama menama verslo įmonė, vykdomas prekių kūrimo ir gamybos procesas. Bendra projekto vertė – 49 243 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis. Vietos projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu vykdant veiklas.

SKUODO MIESTO VVG→ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0197 „PARDAVIMŲ SKATINIMO PASLAUGOS SKUODO GYVENTOJAMS“

Skuodo miesto vietos veiklos grupė  įgyvendina projektą „Pardavimų skatinimo paslaugo Skuodo miesto gyventojams“. Projekto tikslas – kurti palankias verslo sąlygas pradedantiems Skuodo miesto verslininkams. Projekte dalyvauja 12 jauno verslo atstovų. Projekto lėšomis finansuojama tiksliniai mokymai (108 val.) ir konsultacijos projekto dalyviams 5002 val. Projekto dalyvių konsultavimui įdarbintas konsultantas pardavimų klausimais. Projekto įgyvendinimo metu projekto dalyviams bu sudarytos galimybės praktiškai išbandyti įvairias pardavimo skatinimo priemones, pardavinėti savo prekes ir paslaugas internetinėje erdvėje, pristatyti prekes ir paslaugas užsienio lietuviams Norvegijoje, Airijoje ir Anglijoje. Bendra projekto vertė – 104 973,79 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo, LR valstybės biudžeto lėšomis. Vietos projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu – konsultacijomis.

SKUODO MIESTO VVG→ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0227 „PARAMA PRADEDANTIESIEMS SKUODO MIESTO VERSLININKAMS“

Skuodo miesto vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Parama pradedantiesiems Skuodo miesto verslininkams“. Projekto tikslas – skatinti Skuodo miesto gyventojus ir besiribojančių teritorijų gyventojus imtis savarankiškos veiklos. Projekte dalyvauja 11 jaunų verslininkų. Projekto lėšomis finansuojama 998 val. konsultacijų, 196 val. mokymų, patalpų nuoma (3 projekto dalyviams), suteikiama verslo pradžiai reikalinga įranga. Bendra projekto vertė – 132 377,28 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis. Vietos projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu – konsultacijomis.