Skuodo miesto VVG

SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

  • +37068298213
  • skuodomvvg@gmail.com

Naujienos

Prioritetas – parama jauniems verslams ir savarankiškai dirbantiems asmenims

Skuodo miesto vietos veiklos grupė įgyvendina Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2023 metų strategiją. Strategijos įgyvendinimui buvo skirta 919,9 tūkst. Eur, visos lėšos yra paskirstytos projektų vykdytojams. Didžiausias dėmesys Strategijoje skirtas Skuodo miesto gyventojų verslumo gebėjimų ugdymui, pagalbai jauniems verslams. Šios srities projektams skirta 89 proc. visų Strategijos lėšų. 11 proc. lėšų skirta socialinės srities projektams. Šiuo metu įgyvendinama 15 projektų, derinamos dviejų projektų finansavimo sutartys. Projektai labai įvairūs. Neformalaus profesinio švietimo, informavimo bei konsultavimo  paslaugų  bedarbiams ir neaktyviems darbingo amžiaus gyventojams srityje įgyvendinami 3 projektai, juose dalyvauja 41 tikslinės grupės narys. Informavimui, konsultavimui ir tarpininkavimui įtraukiant tikslinių grupių narius į visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą, parengtas vienas projektas, planuojamas dalyvių skaičius – 15 asmenų. Šiuo metu dar renkama dalyvių grupė. Populiariausi projektai, kurie skirti jauno verslo ir savarankiškai dirbančių asmenų…

Skuodo vaikų lopšelis darželis įgyvendina projektą “Bendrystės džiaugsmas”

Skuodo vaikų lopšelis darželis įgyvendina projektą “Bendrystės džiaugsmas” (kodas 08.6.1-ESFA-T-927-01-0073). Projekto tikslas – stiprinti socialinę riziką patiriančių asmenų socialinius įgūdžius. Projekto tikslinė grupė – Skuodo vaikų lopšelį darželį lankančių vaikų šeimos, kurios patiria socialinę riziką. Dalyvių skaičius – 15 asmenų. Projekto partneris – Skuodo krašto bendruomenė. Planuojamos veiklos – teoriniai ir praktiniai užsiėmimai asmens higienos srityje, užsiėmimai, higienos ir sveikatingumo centre, makiažo specialistų pamokos, šeimų fotosesija, bei foto paroda darželio patalpose, išvykos į teatrą ir muziejų, etiško elgesio viešose vietose pamokos, susitikimai ir pamokos su vietos valdžios atstovais. Bendra projekto vertė – 5 996 Eur. Projekto vykdytojas ir partneris prie projekto įgyvendinimo prisideda nuosavu įnašu. Daugiau apie projektą – skiltyje “Socialinės srities projektai”.    

KVIETIMAS Į INFORMACINĮ RENGINĮ

Skuodo miesto vietos veiklos grupė Skuodo miesto gyventojus kviečia į informacinį renginį. Renginio darbotvarkė: Supažindinimas su Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 metų strategijos įgyvendinimo eiga. Pranešėja Skuodo miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Ona Malūkienė. Supažindinimas su įgyvendinamais vietos plėtros projektais, jų viešąja nauda bendruomenei. Pranešėjai: Skuodo krašto bendruomenės pirmininkė Lijana Beinoraitė, Skuodo savišvietos klubo atstovė Karolina Mitkuvienė, Skuodo trečiojo amžiaus universiteto pirmininkė Reda Šopagaitė, asociacijos „Maitinkimės sveikai“ pirmininkė Neringa Stasiūtė.   Renginio data – 2020 m. lapkričio 5 d. 17.00– 21.00 val. Renginio vieta – Vytauto g, 10, Skuodas.

KVIETIMAS Į INFORMACINĮ RENGINĮ

Skuodo miesto vietos veiklos grupė Skuodo miesto gyventojus kviečia į informacinį renginį. Renginio darbotvarkė: Supažindinimas su Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 metų strategijos įgyvendinimo eiga. Pranešėja Skuodo miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Ona Malūkienė. Supažindinimas su įgyvendinamais vietos plėtros projektais, jų viešąja nauda bendruomenei. Pranešėjai: Skuodo krašto bendruomenės pirmininkė Lijana Beinoraitė, Skuodo savišvietos klubo atstovė Karolina Mitkuvienė, Skuodo trečiojo amžiaus universiteto pirmininkė Reda Šopagaitė, asociacijos „Maitinkimės sveikai“ pirmininkė Neringa Stasiūtė.   Renginio data – 2020 m. lapkričio 5 d. 17.00– 21.00 val. Renginio vieta – Vytauto g, 10, Skuodas.

NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU KONKURSAS

Perkančioji organizacija Skuodo miesto vietos veiklos grupė Vytauto g. 10, Skuodas Kodas 304038065 Tel. +370 682 98213 El. p. skuodomvvg@gmail.com Kontaktiniai asmenys: Pirkimų komisijos pirmininkė Ona Malūkienė, tel. +370 682 98213,  el. paštas skuodomvvg@gmail.com Interneto adresas: Pagrindinis adresas: www.skuodomiestovvg.lt Pirkimo būdas – skelbiamos derybos. Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:   www.skuodomiestovvg.lt  Naujienų skiltyje. Paraiška, pasirašyta Kandidato arba jo įgalioto asmens, turi būti pateikta asmeniškai, paštu ar per kurjerį, adresu Skuodo miesto vietos veiklos grupė, Vilniaus g. 13-205 Skuodas, iki 2020 m. spalio 12 d. 12:00 val. Lietuvos laiku. Kandidato ar jo įgalioto asmens parašas ir antspaudas (jei Kandidatas – juridinis asmuo). Paraiška pateikiama užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: „PATALPŲ NUOMOS SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU PIRKIMUI“, Kandidato pavadinimas ir kontaktinis telefono numeris. Ant voko taip pat turi…