Skuodo miesto VVG

SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

  • +37068298213
  • skuodomvvg@gmail.com

Naujienos

PO RENGINIO////PARDAVIMŲ SKATINIMO PASLAUGOS SKUODO MIESTO VERSLININKAMS

Rugpjūčio 18 d. įvyko Skuodo miesto vietos veiklos grupės įgyvendinamo projekto „Pardavimų skatinimo paslaugos Skuodo miesto verslininkams“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0197) informacinis renginys. Renginio tikslas – informaciją apie Projektą paskleisti kuo plačiau, kad kuo daugiau Skuodo miesto ir besiribojančių teritorijų gyventojų žinotų apie įgyvendinamą projektą. Renginys vyko UAB „Skuodiškio užeiga“ (Mokyklos g. 5) patalpose. Renginyje svečių teisėmis dalyvavo Skuodo rajono savivaldybės meras P. Pušinskas, vicemerė D. Budrienė, administracijos direktorius Ž. Ramanavičius, Skuodo miesto vietos veiklos grupės steigėjų bei tarybos atstovai, projekto dalyviai  –  Skuodo miesto jauno verslo steigėjai (MB „Virtuali orbita“ direktorė Sandra Staniūtė, individualią veiklą vykdantys Mantvydas Jakumas, Simonas Macevičius, Gedas Nikartas, Alfredas Noreika, Gediminas Piekus, Daiva Viščiūnienė, Alina Beniušienė). Projekte dar dalyvauja MB „Skuodo kavinukas“ ir individualią veiklą vykdantys Vilija Liebutė bei Žydrūnas Indruška, tačiau jie renginyje nedalyvavo.  Skuodo miesto gyventojai…

SKUODO MIESTO VIETOS PLĖTROS 2016–2022 METŲ STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO EIGA

Skuodo miesto vietos veiklos grupė įgyvendina Skuodo miesto 2016–2022 metų vietos plėtros strategiją. Strategijos įgyvendinimo terminas – 2019 m. sausis – 2023 m. sausis. Strategijos įgyvendinimas finansuojamas Europos sąjungos socialinio fondo ir LR valstybės lėšomis. Prie Strategijos įgyvendinimo piniginėmis lėšomis prisideda ir Skuodo rajono savivaldybė. Projektų vykdytojai prie projektų įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu. Strategijos įgyvendinimui skirta 920,8 tūkst. Eur. (ES lėšos – 782,6 tūkst. Eur, LR valstybės biudžeto lėšos – 63,4 tūkst. Eur, Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 15,1 tūkst. Eur, privačios pareiškėjų lėšos – 59,7 Eur). Skuodo miesto vietos veiklos grupės pirmininkės Onos Malūkienės nuomone, Skuodo rajono savivaldybė prie Strategijos įgyvendinimo prisideda ne tik piniginiu įnašu. Savivaldybės administracija projektinei veiklai patikėjimo teise ir pagal panaudos sutartį perdavė patalpas, bendradarbiauja sprendžiant kylančias problemas. Strategijoje buvo suformuluoti du prioritetai: Gyventojų…

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS: TEIKTI KONSULTACINES IR ADMINISTRACINES PASLAUGAS PRADEDANTIEMS VERSLININKAMS IR SAVARANKIŠKAI DIRBANTIEMS ASMENIMS BEI SUTEIKTI ĮRANGĄ, REIKALINGĄ VERSLUI PRADĖTI

Skuodo miesto vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 1.2.1. veiksmą „Teikti konsultacines ir administracines paslaugas pradedantiems verslininkams ir savarankiškai dirbantiems asmenims bei suteikti įrangą, reikalingą verslui pradėti“ Kvietimo tekstas čia: 2020 m. liepos 10 d. kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 12 Kvietimui aktualūs dokumentai: https://skuodomiestovvg.lt/aktualus-dokumentai/  

KEIČIAMA SKUODO MIESTO VIETOS PLĖTROS 2016–2022 METŲ STRATEGIJA

Skuodo miesto vietos veiklos grupė inicijuoja Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 metų strategijos esminį keitimą. Išsamus Strategijos lyginamasis variantas pateikiamas www.skuodomiestovvg.lt (žr. nuo 52 psl.), žr.nuorodą: Strategija Pagrindiniai keitimai: Likusios nepanaudotos lėšos iš kitų Strategijos veiksmų perkeliamos į 1.2.1 veiksmą “Teikti konsultacines ir administracines paslaugas pradedantiesiems verslininkams ir savarankiškai dirbantiems asmenims bei suteikti įrangą, reikalingą verslui pradėti”, nes šis veiksmas yra populiariausias tarp pareiškėjų ir projekto dalyvių. Mažinamos produkto rodiklių– projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius – planuojamos reikšmės. Didinamos produkto rodiklių – BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – skaičius. Prašome Skuodo miesto gyventojus susipažinti su planuojamasi pakeitimais ir pareikšti savo nuomonę. Pastabas, pasiūlymus ir komentarus prašome rašyti e. paštu skuodomvvg@gmail.com. Jūsų pastebėjimų laukiame iki 2020 m. liepos 9 d. 17.00…