PASIRAŠYTA FINANSAVIMO SUTARTIS DĖL SKUODO MIESTO 2023-2029 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PARENGIMO

Skuodo miesto vietos veiklos grupė ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 2023 m. birželio 26 d. pasirašė sutartį dėl Skuodo miesto 2023–2029 metų vietos plėtros strategijos parengimo (NR. 11-001-T-0001). Strategijos parengimui iš viso skirta 9 967,53 Eur (8 472,40 Eur ES lėšos, 1 495,13 Eur VB lėšos).

Projekto tikslas –  įtraukiant vietos bendruomenę parengti Skuodo miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją. Planuojama, kad į Strategijos rengimą įsitrauks ne mažiau kaip 32 Skuodo mieste veikiančių  juridinių asmenų atstovai, vietos gyventojai.

Projekto tikslinė grupė – Skuodo miesto vietos veiklos grupės (VVG) valdymo organų atstovai ir darbuotojai, vietos bendruomenės asmenys.

Tai suteiks galimybes gyventojų atstovams patiems dalyvauti identifikuojant aktualias miestiečiams problemas, formuluojant tikslus, uždavinius ir veiksmus toms problemoms išspręsti, nusimatant lėšų poreikį vietos plėtros strategijos veiksmams įgyvendinti, o vėliau – dalyvauti įgyvendinant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) projektus.

Projekto metu bus surengti ne mažiau kaip 3 susitikimai su vietos gyventojais, Skuodo mieste veikiančių juridinių asmenų atstovais.
Projekto trukmė – iki 2023 m. spalio 1 d.
Skuodo miesto 2023–2029 metų vietos plėtros strategiją rengia MB „Srateginis planavimas“.