Skuodo miesto VVG

SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

  • +37068298213
  • skuodomvvg@gmail.com

Verslo srities projektai

SKUODO MIESTO VVG ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0227 „PARAMA PRADEDANTIESIEMS SKUODO MIESTO VERSLININKAMS“
 Skuodo miesto vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Parama pradedantiesiems Skuodo miesto verslininkams“. Projekto tikslas – skatinti Skuodo miesto gyventojus ir besiribojančių teritorijų gyventojus imtis savarankiškos veiklos. Projekte dalyvauja 11 jaunų verslininkų. Projekto lėšomis finansuojama 998 val. konsultacijų, 196 val. mokymų, patalpų nuoma (3 projekto dalyviams), suteikiama verslo pradžiai reikalinga įranga.

Bendra projekto vertė – 132 377,28 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis. Vietos projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu – konsultacijomis.

SKUODO MIESTO VVGĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0197 „PARDAVIMŲ SKATINIMO PASLAUGOS SKUODO GYVENTOJAMS“
Skuodo miesto vietos veiklos grupė  įgyvendina projektą „Pardavimų skatinimo paslaugo Skuodo miesto gyventojams“. Projekto tikslas – kurti palankias verslo sąlygas pradedantiems Skuodo miesto verslininkams. Projekte dalyvauja 12 jauno verslo atstovų. Projekto lėšomis finansuojama tiksliniai mokymai (108 val.) ir konsultacijos projekto dalyviams 5002 val. Projekto dalyvių konsultavimui įdarbintas konsultantas pardavimų klausimais. Projekto įgyvendinimo metu projekto dalyviams bu sudarytos galimybės praktiškai išbandyti įvairias pardavimo skatinimo priemones, pardavinėti savo prekes ir paslaugas internetinėje erdvėje, pristatyti prekes ir paslaugas užsienio lietuviams Norvegijoje, Airijoje ir Anglijoje.
Bendra projekto vertė – 104 973,79 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo, LR valstybės biudžeto lėšomis. Vietos projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu – konsultacijomis.

SKUODO SAVIŠVIETOS KLUBASĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0202 „SKUODO GYVENTOJŲ VERSLUMO GEBĖJIMŲ UGDYMAS“
Skuodo savišvietos klubas kartu su partneriais – Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija ir Skuodo rajono Ylakių seniūnijos kaimų bendruomene – įgyvendina projektą „Skuodo gyventojų verslumo gebėjimų ugdymas“. Projekto tikslas – ugdyti darbingų neaktyvių gyventojų verslumo ir įsidarbinimo gebėjimus. Veiklose dalyvauja 30 darbingų, ekonomiškai neaktyvių Skuodo miesto gyventojų. Projekte derinami teoriniai ir praktiniai užsiėmimai: dalyvavimas seminaruose, susipažinimas su teoriniais ekonomikos pagrindais, verslo socialine atsakomybe, su pardavimo ir rinkodaros pagrindais, ugdomi verslumo gebėjimai, lankomasi verslumo forumuose, festivaliuose, kuriama menama verslo įmonė, vykdomas prekių kūrimo ir gamybos procesas.

Bendra projekto vertė – 49 243 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis. Vietos projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu vykdant veiklas.

SKUODO SAVIŠVIETOS KLUBASĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0320 „JAUNŲ VERSLŲ SKATINIMAS SKUODE“
Skuodo savišvietos klubas įgyvendina projektą „Jaunų verslų skatinimas Skuode“. Projekto tikslas – skatinti Skuodo miesto gyventojus imtis savarankiškos veiklos. Veiklose dalyvauja 8 jauni verslininkai, kurie startuoja su labai įvairia veikla – pradedant mezgimo, buhalterinės apskaitos tvarkymo, koncertų organizavimu ir baigiant krovinių ir keleivių pervežimo paslaugomis. Projekto dalyviams verslo pradžiai bus suteikti reikalingi įrangos komplektai, išnuomojamos ir perduodamos naudojimui patalpos, apmokamos klientų pritraukimo paslaugos. Taip pat projekto dalyviams bus suteiktos reikiamos konsultacijos, sudarytos galimybės dalyvauti įvairiuose mokymuose.
Bendra projekto vertė – 96.035 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis. Vietos projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu – konsultacijomis. Taip pat prie projekto įgyvendinimo prisideda Skuodo rajono savivaldybė piniginiu įnašu – 3.662 Eur.

 

ASOCIACIJA “MAITINKIMĖS SVEIKAI”ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0306 „PAGALBA VERSLIEMS SKUODO GYVENTOJAMS“
Asociacija „Maitinkimės sveikai“ įgyvendina projektą „Pagalba versliems Skuodo gyventojams“. Projekto tikslas – skatinti Skuodo miesto gyventojus imtis savarankiškos veiklos. Projekte dalyvauja 8 jauno verslo atstovai. Projekto lėšomis finansuojama 520 val. konsultacijų, 1895 val. mokymų, patalpų nuoma (3 projekto dalyviams), suteikiama verslo pradžiai reikalinga įranga ir klientų pritraukimo paslaugos (4 projekto dalyviams).

Bendra projekto vertė – 89 742,17 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo, LR valstybės biudžeto ir Skuodo rajono savivaldybės  biudžeto lėšomis. Vietos projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu – konsultacijomis.

 

DOKUMENTAI

SKUODO JAUNIMO CENTRASĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0305 „EKONOMIŠKAI NEAKTYVIŲ ASMENŲ ĮTRAUKIMAS Į VISUOMENINĘ IR KULTŪRINĘ VEIKLĄ
Skuodo jaunimo centras  įgyvendina projektą „Ekonomiškai neaktyvių asmenų įtraukimas į visuomeninę ir kultūrinę veiklą“. Projekto tikslas – motyvuoti tikslinės grupės narius dalyvauti visuomeninėje ir kultūrinėje bei  savanoriškoje veikloje. Projektas skirtas bedarbiams ir neaktyviems Skuodo miesto gyventojams. Jiems bus teikiamos konsultacijos ir informacija darbo paieškos, profesinio orientavimo klausimais, tarpininkaujama įsitraukiant į visuomeninę, savanorišką, kultūrinę veiklą. Projekto veiklose dalyvaus 15 dalyvių. Planuojama, kad įgyvendinus projekto veiklas, pagerės dalies projekto dalyvių padėtis darbo rinkoje.
Bendra projekto vertė – 8 220,76 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo, LR valstybės biudžeto lėšomis. Vietos projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu – konsultacijomis.

 

SKUODO JAUNIMO CENTRASĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0304 „MENTORIŲ PAGALBA PRADEDANTIEMS VERSLININKAMS“
Skuodo jaunimo centras  įgyvendina projektą „Mentorių pagalba pradedantiems verslininkams“. Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas jaunų verslų veiklai Skuodo mieste. Projektas įgyvendinamas su partneriais – UAB „Kuršasta“ ir UAB „Žemaičių virvės“. Projekto tikslinė grupė – jauno verslo subjektų, kurių veiklos vykdymo vieta – Skuodo miesto teritorija, atstovai ir darbuotojai.  Projekte dalyvauja 10 jauno verslo atstovų. Ne mažiau kaip 4 mentoriai dirbs su projekto dalyviais 910 val.

Bendra projekto vertė – 2801,45 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo, LR valstybės biudžeto lėšomis. Vietos projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu – mentorių konsultacijomis.

SKUODO JAUNIMO CENTRASĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS 08.6.1-ESFA-T-927-01-0434 „PAGALBA JAUNAM VERSLUI SKUODE“
Skuodo jaunimo centras įgyvendina projektą „Pagalba jaunam verslui Skuode“. Projekto tikslas – Skatinti Skuodo miesto gyventojus imtis savarankiškos veiklos. Veiklose dalyvauja 9 jauni verslininkai, kurie startuoja su labai įvairia veikla –  grožio salonas, medienos apdirbimas, spauda ant rūbų, mažmeninė prekyba, sporto trenerių veikla, lazerinis spausdinimas/graviravimas ir kt. Taip pat bus įkurtos dvi bendradarbystės erdvės jauniems verslams. Projekto dalyviams verslo pradžiai bus suteikti reikalingi įrangos komplektai, išnuomojamos ir perduodamos naudojimui patalpos. Taip pat projekto dalyviams bus suteiktos reikiamos konsultacijos, sudarytos galimybės dalyvauti įvairiuose mokymuose.
Bendra projekto vertė – 91.647 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis. Vietos projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu – konsultacijomis. Taip pat prie projekto įgyvendinimo prisideda Skuodo rajono savivaldybė piniginiu įnašu – 6.675 Eur.

SKUODO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETASĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0309 „DARBO RINKOJE REIKALINGŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS“
Skuodo trečiojo amžiaus universitetas įgyvendina projektą „Darbo rinkoje reikalingų gebėjimų ugdymas“. Projekto tikslas – pagerinti Skuodo miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes. Veiklose dalyvauja 10 darbingų, ekonomiškai neaktyvių Skuodo miesto gyventojų. Projekte bus derinami teoriniai ir praktiniai užsiėmimai. Teorinių užsiėmimų metu bus mokomasi anglų kalbos įgūdžių 2 kartus per savaitę 3 mėnesius. Praktinių užsiėmimų metus bus vykstama į JAV ambasadą, kur praktiškai pritaikant išmoktas žinias, taip pat bus tobulinami anglų kalbos įgūdžiai. Taip pat projekto veiklų vykdyme dalyvaus savanoriai, kurie organizuos ir koordinuos išvykas bei suteiks pagalbą anglų kalbos kursų metu.
Bendra projekto vertė – 10.236 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis.

 

UAB „DELTRIAN”ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0343 „SKUODO GYVENTOJŲ PRAKTINIŲ DARBO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS“
UAB „Deltrian“ įgyvendina projektą „Skuodo gyventojų praktinių darbo įgūdžių ugdymas“. Projekto tikslas – pagerinti Skuodo miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes.
Projekto veiklų dalyviai – darbingi Skuodo miesto gyventojai, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs. Veiklose dalyvauja 16 Skuodo miesto gyventojų. Pagrindinė projekto veikla – praktinių darbo įgūdžių, gaminant oro filtrus, suteikimas dalyviams. Dalyviams teikiamos profesinės ir kitos įsidarbinimui reikalingos kompetencijos, ugdant darbo vietoje pagal pameistrystės darbo sutartį nesudarius mokymo sutarties.
Bendra projekto vertė – 49.225 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis. Vietos projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda nuosavomis lėšomis – 3.692 Eur.