Skuodo miesto VVG

SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

  • +37068298213
  • skuodomvvg@gmail.com

Dokumentai

STT pateiktų rekomendacinio pobūdžio pasiūlymų įgyvendinimo planas

Apibendinta informacija apie vietos veiklos grupės sudarytus vietos plėtros projektų sąrašus

1. Patvirtintas vietos plėtros projektų sąrašas 2019 06 26
2. Patvirtintas vietos plėtros projektų sąrašas 2019 09 09
3. Patvirtintas vietos plėtros projektų sąrašas 2019 11 13
4. Patvirtintas vietos plėtros projektų sąrašas 2019 12 30
5. Patvirtintas vietos plėtros projektų sąrašas 2020 01 28
6. Patvirtintas vietos plėtros projektų sąrašas 2020 04 22
7. Patvirtintas vietos plėtros projektų sąrašas 2020 06 05
8. Patvirtintas vietos plėtros projektų sąrašas 2020 08 13


Projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitos:

2019-06-20
2019-09-02

2019-11-11
2019 12 09
2020 01 24
2020 04 17/1
2020 04 17/2
2020 05 29
2020 08 10

Visuotinio susirinkimo protokolų išrašai:
2019-04-09 Nr. VS-1
2019-07-04 Nr. VS-2
2019-08-02 Nr. VS-3
2019-09-09 Nr. VS-4
2020-03-30 Nr. VS-1
2020-07-09 Nr. VS-2
2020-08-13 Nr. VS-3
2020-10-22 Nr. VS-4
2020-11-20 Nr. VS-5
2021-03-26 Nr. VS21-1
2021-04-30 Nr. VS21-2
2021-08-18 Nr. VS21-3
2022-03-28 Nr. VS22-1
2022-04-30 Nr. VS22-2
2022-10-04 Nr. VS22-3
2023-01-19 Nr. VS-01

Tarybos posėdžių protokolų išrašai:
2019-04-09 Nr. T-1
2019-06-26 Nr. T-2
2019-07-08 Nr. T-3
2019-08-19 Nr. T-4
2019-09-09 Nr. T-5
2019-10-31 Nr. T-6
2019-11-13 Nr. T-7
2019-12-30 Nr. T-8
2020-01-28 Nr. T-1
2020-04-22 Nr. T-2
2020-06-05 Nr. T-3
2020-07-09 Nr. T-4
2020-08-13 Nr. T-5
2021-08-18 Nr. T21-1
2022-09-06 Nr. T22-1
2023-01-19 Nr. T1-1

Sutartys:
Mokymų paslaugos vietos plėtros projektų rengėjams ir SMVVG tarybos nariams 2019 04 12 Nr. VP-16
Projektinių pasiūlymų vertinimo paslaugos 2019 05 14 Nr. VP-36
Strategijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos rengimo paslaugos 2019 12 31 Nr. VP-88
Projektinių pasiūlymų vertinimo paslaugos 2020 02 04 Nr. VP-20
Mokymų paslaugos vietos plėtros projektų vykdytojams 2020 04 03 Nr. VP-37
Negyvenamųjų patalpų nuomos pasiūlymas 2020 10 08
Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis 2020 10 29 Nr. VP20/10-29-1