Naujienos

SKELBIAMAS KONKURSAS SKUODO MIESTO VVG VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SPECIALISTO PAREIGOMS EITI

Vadovaujantis Skuodo miesto vietos veiklos grupės darbuotojų priėmimo į darbą tvarkos aprašu, patvirtintu Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2023-09-04 visuotinio susirinkimo (protokolo Nr. VS23-04), skelbiamas konkursas Skuodo miesto vietos veiklos grupės viešųjų ryšių specialisto pareigoms eiti. Pareigybės aprašymas ir kandidatams keliami reikalavimai: Skuodo miesto VVG viešųjų ryšių specialisto pareigybės aprašymas. Darbas 0,2 etato, atlyginimas (bruto) nuo 470 Eur. Kandidatai savo gyvenimo aprašymą bei išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, turi atsiųsti el. p. skuodomvvg@gmail.com. Skelbimas galioja ir dokumentus pateikti galima iki 2024-06-27 d. 18:00 val.

SKELBIAMAS KONKURSAS SKUODO MIESTO VVG FINANSININKO PAREIGOMS EITI

Vadovaujantis Skuodo miesto vietos veiklos grupės darbuotojų priėmimo į darbą tvarkos aprašu, patvirtintu Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2023-09-04 visuotinio susirinkimo (protokolo Nr. VS23-04), skelbiamas konkursas Skuodo miesto vietos veiklos grupės finansininko pareigoms eiti. Pareigybės aprašymas ir kandidatams keliami reikalavimai: Skuodo miesto VVG finansininko pareigybės aprašas. Darbas 0,2 etato, atlyginimas (bruto) nuo 470 Eur. Kandidatai savo gyvenimo aprašymą bei išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, turi atsiųsti el. p. skuodomvvg@gmail.com. Skelbimas galioja ir dokumentus pateikti galima iki 2024-06-27 d. 18:00 val.

SKELBIAMAS KONKURSAS SKUODO MIESTO VVG PROJEKTŲ KOORDINATORIŲ PAREIGOMS EITI

Vadovaujantis Skuodo miesto vietos veiklos grupės darbuotojų priėmimo į darbą tvarkos aprašu, patvirtintu Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2023-09-04 visuotinio susirinkimo (protokolo Nr. VS23-04), skelbiamas konkursas Skuodo miesto vietos veiklos grupės projektų koordinatorių pareigoms eiti. Pareigybės aprašymas ir kandidatams keliami reikalavimai: Skuodo miesto VVG projektų koordinatoriaus pareigybės aprašymas. Darbas 0,3 etato, atlyginimas (bruto) nuo 700 Eur. Kandidatai savo gyvenimo aprašymą bei išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, turi atsiųsti el. p. skuodomvvg@gmail.com. Skelbimas galioja ir dokumentus pateikti galima iki 2024-06-27 d. 18:00 val.