Naujienos

SKUODO MIESTO VIETOS PLĖTROS 2016–2022 METŲ STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO EIGA

Skuodo miesto vietos veiklos grupė įgyvendina Skuodo miesto 2016–2022 metų vietos plėtros strategiją. Strategijos įgyvendinimo terminas – 2019 m. sausis – 2023 m. sausis. Strategijos įgyvendinimas finansuojamas Europos sąjungos socialinio fondo ir LR valstybės lėšomis. Prie Strategijos įgyvendinimo piniginėmis lėšomis prisideda ir Skuodo rajono savivaldybė. Projektų vykdytojai prie projektų įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu. Strategijos įgyvendinimui skirta 920,8 tūkst. Eur. (ES lėšos – 782,6 tūkst. Eur, LR valstybės biudžeto lėšos – 63,4 tūkst. Eur, Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 15,1 tūkst. Eur, privačios pareiškėjų lėšos – 59,7 Eur). Skuodo miesto vietos veiklos grupės pirmininkės Onos Malūkienės nuomone, Skuodo rajono savivaldybė…

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS: TEIKTI KONSULTACINES IR ADMINISTRACINES PASLAUGAS PRADEDANTIEMS VERSLININKAMS IR SAVARANKIŠKAI DIRBANTIEMS ASMENIMS BEI SUTEIKTI ĮRANGĄ, REIKALINGĄ VERSLUI PRADĖTI

Skuodo miesto vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 1.2.1. veiksmą „Teikti konsultacines ir administracines paslaugas pradedantiems verslininkams ir savarankiškai dirbantiems asmenims bei suteikti įrangą, reikalingą verslui pradėti“ Kvietimo tekstas čia: 2020 m. liepos 10 d. kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 12  Kvietimui aktualūs dokumentai: https://skuodomiestovvg.lt/aktualus-dokumentai/