KVIETIMAS TAPTI SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIU

Skuodo miesto vietos veiklos grupė (SMVVG) yra nevyriausybinė organizacija, kurios nariais yra Skuodo rajono savivaldybės administracija, verslo įmonės ir nevyriausybinės organizacijos.

Pagrindinis  SMVVG tikslas – rengti ir įgyvendinti projektus, gerinančius miesto gyventojų socialinį ir ekonominį gerbūvį.

Jei norite tapti Skuodo miesto vietos veiklos grupės nariu ir aktyviai dalyvauti SMVVG veikloje, prašome užpildyti paraišką ir atsiųsti ją el.p. skuodomvvg@gmail.com