Skuodo miesto VVG

SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

  • +37068298213
  • skuodomvvg@gmail.com

Mokymai

ORGANIZUOJAMI PAREIŠKĖJŲ MOKYMAI 2020 m.  gegužės 15 dieną

Skuodo miesto vietos veiklos grupė 2020 m. balandžio 24 d. paskelbė kvietimą Nr. 11 teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal 1.1.2 veiksmą  „Organizuoti ir teikti neformalaus profesinio švietimo, informavimo bei konsultavimo paslaugas bedarbiams ir neaktyviems darbingo amžiaus gyventojams“.

Mokymai organizuojami planuojantiems teikti projektinius pasiūlymus. Mokymų metu bus pristatomas projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos tvarkos aprašas, finansavimo sąlygų aprašas, projektų finansavimo ir administravimo taisyklės, projektinių pasiūlymų forma ir jos pildymas ir kt.

Kada: 2020 m. gegužės 15 d.  nuo 12.00 iki 18.00 val.
Kur: kavinėje “Skuodiškio užeiga”, adresu Vilniaus g. 21, Skuodas.

Kviečiame registruotis: e. paštu skuodomvvg@gmail.com

***

ORGANIZUOJAMI PAREIŠKĖJŲ MOKYMAI 2020 m.  vasario 19 – 20 ir 25 dienomis

Skuodo miesto vietos veiklos grupė 2020 m. vasario 5 d. paskelbė kvietimus Nr. 8, Nr. 9 ir Nr. 10 teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus. Planuojantiems teikti projektinius pasiūlymus organizuojami mokymai atskirai kiekvienam kvietimui. Mokymų metu bus pristatomas projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos tvarkos aprašas, finansavimo sąlygų aprašas, projektų finansavimo ir administravimo taisyklės, projektinių pasiūlymų forma ir jos pildymas ir kt.

Mokymų datos ir laikas: 
Kvietimas Nr. 8
1.1.1 veiksmas „Sukurti ir įdiegti efektyvią profesinio orientavimo, konsultavimo ir darbo paieškos
sistemą ir teikti paslaugas bedarbiams ir neaktyviems darbingo amžiaus gyventojams visą strategijos
įgyvendinimo laikotarpį“;
1.1.2 veiksmas „Organizuoti ir teikti neformalaus profesinio švietimo, informavimo bei konsultavimo
paslaugas bedarbiams ir neaktyviems darbingo amžiaus gyventojams“;
1.1.3 veiksmas „Informuoti, konsultuoti ir tarpininkauti įtraukiant tikslinių grupių narius į
visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą“.
Kada: 2020 m. vasario 25 d. nuo 10.00 val. 
Kur: Skuodo rajono savivaldybės  205 kabinete, adresu Vilniaus g. 13, Skuodas.

Kvietimas Nr. 9
1.2.1 veiksmas „Teikti konsultacines ir administracines paslaugas pradedantiesiems verslininkams ir
savarankiškai dirbantiems asmenims bei suteikti įrangą, reikalingą verslui pradėti“;
1.2.5 veiksmas „Plėtoti mentorystės „Verslas – verslui“ tinklą“.
Kada: 2020 m. vasario 20 d. nuo 10.00 val. 
Kur: Skuodo rajono savivaldybės  205 kabinete, adresu Vilniaus g. 13, Skuodas.

Kvietimas Nr. 10
2.1.1. veiksmas „Organizuoti ir vykdyti praktinius užsiėmimus socialinių įgūdžių stokojantiems asmenims“.
Kada: 2020 m. vasario 19 d. nuo 13.00 val. 
Kur: Skuodo rajono savivaldybės  205 kabinete, adresu Vilniaus g. 13, Skuodas.

Kviečiame registruotis: e. paštu skuodomvvg@gmail.com 

***

ORGANIZUOJAMI PAREIŠKĖJŲ MOKYMAI 2019 m.  lapkričio 18 ir gruodžio 2 dienomis

Skuodo miesto vietos veiklos grupė 2019 m. lapkričio 4 d. paskelbė kvietimą Nr. 7 teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos 1.2.1 veiksmą „Teikti konsultacines ir administracines paslaugas pradedantiems verslininkams ir savarankiškai dirbantiems asmenims bei suteikti įrangą, reikalingą verslui pradėti“.

Mokymai organizuojami planuojantiems teikti projektinius pasiūlymus. Mokymų metu bus pristatomas projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos tvarkos aprašas, finansavimo sąlygų aprašas, projektų finansavimo ir administravimo taisyklės, projektinių pasiūlymų forma ir jos pildymas ir kt.

Kada: 2019 m. lapkričio 18 d. nuo 16.00 val. ir 2019 m. gruodžio 2 d. nuo 16 val.
Kur: Skuodo rajono savivaldybės  101 kabinete (buvusios kavinės patalpos), adresu Vilniaus g. 13, Skuodas.

Kviečiame registruotis: e. paštu skuodomvvg@gmail.com 

***

ORGANIZUOJAMI PAREIŠKĖJŲ MOKYMAI 2019 m.  spalio 7 ir 22 dienomis

Skuodo miesto vietos veiklos grupė 2019 m. rugsėjo 16 d. paskelbė kvietimą Nr. 5 teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos 1.2.2. veiksmą „Ugdyti verslumo gebėjimus ir motyvaciją imtis savarankiškos veiklos“ir kvietimą Nr. 6 teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos 1.2.3. veiksmą „Teikti pardavimo rinkų paieškų pagalbą pradedantiems verslininkams ir savarankiškai dirbantiems asmenims“.

Mokymai organizuojami planuojantiems teikti projektinius pasiūlymus. Mokymų metu bus pristatomas projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos tvarkos aprašas, finansavimo sąlygų aprašas, projektų finansavimo ir administravimo taisyklės, projektinių pasiūlymų forma ir jos pildymas ir kt.

Pagal kvietimą Nr. 5 „Ugdyti verslumo gebėjimus ir motyvaciją imtis savarankiškos veiklos“ mokymai vyks: 2019 m. spalio 7 d. nuo 17.00 val. (trukmė 4 val.),  Skuodo rajono savivaldybės  101 kabinete (buvusios kavinės patalpos), adresu Vilniaus g. 13, Skuodas.

Pagal kvietimą Nr. 6 „Teikti pardavimo rinkų paieškų pagalbą pradedantiems verslininkams ir savarankiškai dirbantiems asmenims“ mokymai vyks: 2019 m. spalio 22 d. nuo 17.00 val. (trukmė 4 val.),  Skuodo rajono savivaldybės  101 kabinete (buvusios kavinės patalpos), adresu Vilniaus g. 13, Skuodas.

Kviečiame registruotis: e. paštu skuodomvvg@gmail.com 

***

ORGANIZUOJAMI PAREIŠKĖJŲ MOKYMAI 2019 m.  rugsėjo 25 d.

Skuodo miesto vietos veiklos grupė 2019 m. rugsėjo 16 d. paskelbė kvietimą Nr. 5 teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos 1.2.2. veiksmą „Ugdyti verslumo gebėjimus ir motyvaciją imtis savarankiškos veiklos“ir kvietimą Nr. 6 teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos 1.2.3. veiksmą „Teikti pardavimo rinkų paieškų pagalbą pradedantiems verslininkams ir savarankiškai dirbantiems asmenims“.

Mokymai organizuojami planuojantiems teikti projektinius pasiūlymus. Mokymų metu bus pristatomas projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos tvarkos aprašas, finansavimo sąlygų aprašas, projektų finansavimo ir administravimo taisyklės, projektinių pasiūlymų forma ir jos pildymas ir kt.

Kada: 2019 m. rugsėjo 25 d. nuo 15.00 val.
Kur: Skuodo rajono savivaldybės  101 kabinete (buvusios kavinės patalpos), adresu Vilniaus g. 13, Skuodas.

Kviečiame registruotis: e. paštu skuodomvvg@gmail.com 

***

ORGANIZUOJAMI PAREIŠKĖJŲ MOKYMAI 2019 m.  rugsėjo 3 ir 17 dienomis

Skuodo miesto vietos veiklos grupė 2019 m. rugpjūčio 20 d. paskelbė kvietimą Nr. 4 teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos 1.2.1 veiksmą „Teikti konsultacines ir administracines paslaugas pradedantiems verslininkams ir savarankiškai dirbantiems asmenims bei suteikti įrangą, reikalingą verslui pradėti“.

Mokymai organizuojami planuojantiems teikti projektinius pasiūlymus. Mokymų metu bus pristatomas projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos tvarkos aprašas, finansavimo sąlygų aprašas, projektų finansavimo ir administravimo taisyklės, projektinių pasiūlymų forma ir jos pildymas ir kt.

Kada: 2019 m. rugsėjo 3 d. nuo 17.00 val. ir 2019 m. rugsėjo 17 d. nuo 17 val.
Kur: Skuodo rajono savivaldybės  101 kabinete (buvusios kavinės patalpos), adresu Vilniaus g. 13, Skuodas.

Kviečiame registruotis: e. paštu skuodomvvg@gmail.com 

***

ORGANIZUOJAMI PAREIŠKĖJŲ MOKYMAI 2019 m. liepos 22 – 23 dienomis ir rugpjūčio 8 -9 dienomis

Skuodo miesto vietos veiklos grupė 2019 m. liepos 9 d. paskelbė kvietimą Nr. 2 teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos 2.1.2. veiksmą „Organizuoti psichosocialinių, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, atokvėpio paslaugų teikimą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“ ir kvietimą Nr. 3 teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos 2.1.3.veiksmą „Teikti informaciją apie socialines ir kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir tarpininkauti jas gaunant“.

Mokymai organizuojami planuojantiems teikti projektinius pasiūlymus. Mokymų metu bus pristatomas projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos tvarkos aprašas, finansavimo sąlygų aprašas, projektų finansavimo ir administravimo taisyklės, projektinių pasiūlymų forma ir jos pildymas ir kt.

KVIETIMO NR. 2 MOKYMAI
Kada: 2019 m. liepos 22 d. nuo 16.00 val. ir 2019 m. rugpjūčio 8 d. nuo 14 val.
Kur: Skuodo rajono savivaldybės  101 kabinete (buvusios kavinės patalpos), adresu Vilniaus g. 13, Skuodas.

KVIETIMO NR. 3 MOKYMAI
Kada: 2019 m. liepos 23 d. nuo 16.00 val. ir rugpjūčio 9 d. nuo 13 val.
Kur: Skuodo rajono savivaldybės  101 kabinete (buvusios kavinės patalpos), adresu Vilniaus g. 13, Skuodas.

Kviečiame registruotis: e. paštu skuodomvvg@gmail.com 

***

ORGANIZUOJAMI MOKYMAI SKUODO MIESTO VVG TARYBOS NARIAMS

Skuodo miesto vietos veiklos grupė 2019 m. balandžio 29 d. 14.00 val. organizuoja mokymus Skuodo miesto VVG Tarybos nariams. Mokymai vyks Skuodo rajono savivaldybės 101 kabinete (buvusios kavinės patalpose), adresu Vilniaus g. 13, Skuodas.

ORGANIZUOJAMI PAREIŠKĖJŲ MOKYMAI 2019-04-24

Skuodo miesto vietos veiklos grupė 2019 m. balandžio 9 d. paskelbė kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos 2.1.1. veiksmą „Organizuoti ir vykdyti praktinius užsiėmimus socialinių įgūdžių stokojantiems asmenims“.

Mokymai organizuojami planuojantiems teikti projektinius pasiūlymus. Mokymų metu bus pristatomas projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos tvarkos aprašas, finansavimo sąlygų aprašas, projektų finansavimo ir administravimo taisyklės, projektinių pasiūlymų forma ir jos pildymas ir kt.
Kada: 2019 m. balandžio 24 d. nuo 16.30 val.
Kur: Skuodo rajono savivaldybės  101 kabinete (buvusios kavinės patalpos), adresu Vilniaus g. 13, Skuodas.
Kviečiame registruotis: e. paštu skuodomvvg@gmail.com