SKUODO MIESTO 2023–2029 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJAI SKIRTAS FINANSAVIMAS

Vidaus reikalų ministrė pasirašė įsakymą dėl Skuodo miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategijos finansavimo.
Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skiriamas finansavimas 1 000 000,00 Eur, iš kurių:
Europos socialinio fondo lėšos 595 246,50 Eur;
Europos regioninio plėtros fondo lėšos 254 753,50 Eur;
Bendrojo finansavimo  lėšos 150 000,00 Eur;
Vietos plėtros strategijai administruoti skiriamas finansavimas: 200 000,00 Eur, iš kurių:
Europos regioninio plėtros fondo lėšos 170 000,00 Eur;
Bendrojo finansavimo  lėšos 30 000,00 Eur.

Artimiausiu metu vyks finansavimo sutarties pasirašymo procedūros, kiti parengiamieji darbai.

Susipažinti su vietos plėtros strategija, galima čia:  www.skuodomiestovvg.lt/strategija/