SKELBIAME INFORMACIJĄ APIE SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS PATEIKTŲ REKOMENDACINIO POBŪDŽIO PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMĄ

Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) 2022–2023 m. atliko korupcijos rizikos veiksnių analizę miestų vietos veiklos grupių veiklos ir jų priežiūros srityse. Po atliktos analizės buvo pateikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymai. Skuodo miesto vietos veiklos grupė, išanalizavusi pateiktus pasiūlymus ir, siekdama ateityje sumažinti rizikos veiksnių pasireiškimo tikimybę, parengė rekomendacijų įgyvendinimo planą (https://skuodomiestovvg.lt/wp-content/uploads/2023/06/Rekomendaciju_igyvendinimas_STT.pdf).
Šiuo pranešimu skelbiame informaciją apie STT pateiktų rekomendacinio pobūdžio pasiūlymų įgyvendinimą ( https://skuodomiestovvg.lt/wp-content/uploads/2024/02/Rekomendaciju_igyvendinimas_20240602-1.pdf).
Visą su šiuo pranešimu susijusią informaciją galite rasti adresu https://skuodomiestovvg.lt/veiklos-dokumentai/