PARENGTA SKUODO MIESTO 2016–2022 METŲ VIETOS PLĖTROS GALUTINĖ ATASKAITA

Yra parengta Skuodo miesto 2016–2022 metų vietos plėtros galutinė ataskaita. Teikiame ataskaitą visuomenei. Ataskaitą rasite adresu
https://skuodomiestovvg.lt/strategija/ . Kviečiame Skuodo miesto gyventojus susipažinti su ataskaita, teikti pastabas ir pasiūlymus.
Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti e.paštu skuodomvvg@gmail.com iki 2023 m. gegužės 1 d.