SKUODO JAUNIMO CENTRAS→ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0304 „MENTORIŲ PAGALBA PRADEDANTIEMS VERSLININKAMS“

Skuodo jaunimo centras  įgyvendina projektą „Mentorių pagalba pradedantiems verslininkams“. Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas jaunų verslų veiklai Skuodo mieste. Projektas įgyvendinamas su partneriais – UAB „Kuršasta“ ir UAB „Žemaičių virvės“. Projekto tikslinė grupė – jauno verslo subjektų, kurių veiklos vykdymo vieta – Skuodo miesto teritorija, atstovai ir darbuotojai.  Projekte dalyvauja 10 jauno verslo atstovų. Ne mažiau kaip 4 mentoriai dirbs su projekto dalyviais 910 val.

Bendra projekto vertė – 2801,45 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo, LR valstybės biudžeto lėšomis. Vietos projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu – mentorių konsultacijomis.