SKUODO JAUNIMO CENTRAS→ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0305 „EKONOMIŠKAI NEAKTYVIŲ ASMENŲ ĮTRAUKIMAS Į VISUOMENINĘ IR KULTŪRINĘ VEIKLĄ“

Skuodo jaunimo centras  įgyvendina projektą „Ekonomiškai neaktyvių asmenų įtraukimas į visuomeninę ir kultūrinę veiklą“. Projekto tikslas – motyvuoti tikslinės grupės narius dalyvauti visuomeninėje ir kultūrinėje bei  savanoriškoje veikloje. Projektas skirtas bedarbiams ir neaktyviems Skuodo miesto gyventojams. Jiems bus teikiamos konsultacijos ir informacija darbo paieškos, profesinio orientavimo klausimais, tarpininkaujama įsitraukiant į visuomeninę, savanorišką, kultūrinę veiklą. Projekto veiklose dalyvaus 15 dalyvių. Planuojama, kad įgyvendinus projekto veiklas, pagerės dalies projekto dalyvių padėtis darbo rinkoje.

Bendra projekto vertė – 8 220,76 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo, LR valstybės biudžeto lėšomis. Vietos projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu – konsultacijomis.