Skuodo miesto VVG

SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

  • +37068298213
  • skuodomvvg@gmail.com

Naujienos

ĮGYVENDINAMA SKUODO MIESTO VIETOS PLĖTROS 2016–2020 METŲ STRATEGIJA

Skuodo miesto vietos veiklos grupė įgyvendina Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2020 m. strategiją. Jau paskelbti 3 kvietimai teikti projektinius pasiūlymus. I kvietimas paskelbtas pagal priemonę  “Organizuoti ir vykdyti praktinius užsiėmimus socialinių įgūdžių stokojantiems asmenims”. Pagal šį kvietimą gauti trys projektiniai pasiūlymai, kuriuos pateikė Skuodo krašto bendruomenė, Skuodo vaikų lopšelis-darželis ir Skuodo amatų ir paslaugų mokykla. Visi trys projektiniai pasiūlymai įvertinti ir įtraukti vietos plėtos projektų sąrašą. Sąrašas pateiktas tvirtinti Vidaus reikalų ministerijos Regioninės plėtros departamentui. Šiuo metu yra 2 galiojantys kvietimai. Projektinius pasiūlymus galima teikti iki rugpjūčio 23 d. 18.00 val. Kvietimui pagal priemonę „Organizuoti psichosocialinių, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, atokvėpio paslaugų teikimą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“ yra skirta 54,9 tūkst. Eur, o kvietimui pagal priemonę „Teikti informaciją apie socialines ir kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir tarpininkauti…

SKUODO MIESTO VIETOS PLĖTROS 2016–2020 METŲ STRATEGIJOS NEESMINIS KEITIMAS

Skuodo miesto vietos veiklos grupė inicijavo Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2020 m. strategijos (toliau – Strategija) neesminį keitimą. Atlikti tokie neesminiai Strategijos pakeitimai: 2 uždavinys papildytas formuluote dėl bendradarbiavimo tinklų su besiribojančiomis teritorijomis plėtros ir formuluojamas taip: „Plėtoti neformalias verslumą skatinančias iniciatyvas ir plėtoti bendradarbiavimo tinklus su besiribojančiomis teritorijomis“. 2.1 ir 1.2.4 priemonės sujungtos į vieną, panaikinant 1.2.4 priemonę, o 1.2.1. priemonę formuluojant taip: „Teikti konsultacines ir administracines paslaugas pradedantiesiems verslininkams ir savarankiškai dirbantiems asmenims bei suteikti įrangą, reikalingą verslui pradėti“. Šį keitimą sąlygojo pasikeitęs 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas“. Esmė ta, kad „minkšta“ ir „kieta“ pagalba verslo pradžiai turi būti teikiama kartu, o ne atskirai.…

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS: TEIKTI INFORMACIJĄ APIE SOCIALINES IR KITAS PASLAUGAS SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANTIEMS ASMENIMS IR TARPININKAUTI JAS GAUNANT

Skuodo miesto vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 2.1.3. veiksmą „Teikti informaciją apie socialines ir kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir tarpininkauti jas gaunant“ Kvietimo tekstas čia: 2019 m. liepos 9 d. kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 3 Kvietimui aktualūs dokumentai: https://skuodomiestovvg.lt/aktualus-dokumentai/  

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS: ORGANIZUOTI PSICHOSOCIALINIŲ, SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO IR PALAIKYMO, ATOKVĖPIO PASLAUGŲ TEIKIMĄ SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANTIEMS ASMENIMS

Skuodo miesto vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 2.1.2. veiksmą „Organizuoti psichosocialinių, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, atokvėpio paslaugų teikimą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“ Kvietimo tekstas čia: 2019 m. liepos 9 d. kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 2 Kvietimui aktualūs dokumentai: https://skuodomiestovvg.lt/aktualus-dokumentai/  

GEGUŽĖS 8 D. ORGANIZUOJAMI PAREIŠKĖJŲ MOKYMAI

Organizuojami pareiškėjų mokymai I kvietimo klausimais (Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos 2.1.1. veiksmas „Organizuoti ir vykdyti praktinius užsiėmimus socialinių įgūdžių stokojantiems asmenims“). Mokymų metu bus pristatoma Projektinio pasiūlymo forma, aptariamos konkrečios idėjos, paaiškinama, kaip pildyti projektinio pasiūlymo formą, atsakoma į Jūsų klausimus. Kada: 2019 m. gegužės 8 d. nuo 14.00 val. Kur: Skuodo rajono savivaldybės  101 kabinete (buvusios kavinės patalpos), adresu Vilniaus g. 13, Skuodas. Kviečiame registruotis: e. paštu skuodomvvg@gmail.com arba tel.: 8 682 98213 (Ona Malūkienė),   8 680 47088 (Neringa Stasiūtė)