KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS: ORGANIZUOTI IR TEIKTI NEFORMALAUS ŠVIETIMO, INFORMAVIMO BEI KONSULTAVIMO PASLAUGAS BEDARBIAMS IR NEAKTYVIEMS DARBINGO AMŽIAUS GYVENTOJAMS

Skuodo miesto vietos veiklos grupė skelbia kvietimą  Nr. 11 teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 1.1 uždavinio „Gerinti Skuodo miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes ir įsidarbinimui reikalingus gebėjimus“  veiksmą 1.1.2 “Organizuoti ir teikti neformalaus profesinio švietimo, informavimo bei konsultavimo paslaugas bedarbiams ir neaktyviems darbingo amžiaus gyventojams”.

Kvietimo tekstas čia:
2020 balandžio 24 d. kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 11 

Kvietimui aktualūs dokumentai:
https://skuodomiestovvg.lt/aktualus-dokumentai/