KEIČIAMA SKUODO MIESTO VIETOS PLĖTROS 2016–2022 METŲ STRATEGIJA

Skuodo miesto vietos veiklos grupė inicijuoja Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 metų strategijos esminį keitimą. Išsamus Strategijos lyginamasis variantas pateikiamas www.skuodomiestovvg.lt (žr. nuo 52 psl.), žr.nuorodą:

Strategija

Pagrindiniai keitimai:

  1. Likusios nepanaudotos lėšos iš kitų Strategijos veiksmų perkeliamos į 1.2.1 veiksmą “Teikti konsultacines ir administracines paslaugas pradedantiesiems verslininkams ir savarankiškai dirbantiems asmenims bei suteikti įrangą, reikalingą verslui pradėti”, nes šis veiksmas yra populiariausias tarp pareiškėjų ir projekto dalyvių.
  2. Mažinamos produkto rodiklių– projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius – planuojamos reikšmės.
  3. Didinamos produkto rodiklių – BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – skaičius.

Prašome Skuodo miesto gyventojus susipažinti su planuojamasi pakeitimais ir pareikšti savo nuomonę.

Pastabas, pasiūlymus ir komentarus prašome rašyti e. paštu skuodomvvg@gmail.com.

Jūsų pastebėjimų laukiame iki 2020 m. liepos 9 d. 17.00 val.