SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ SĖKMINGAI ĮGYVENDINA 2016–2022 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ

Skuodo miesto vietos veiklos grupė sėkmingai įgyvendina Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 metų strategiją (toliau – Strategija). Bendra Strategijos įgyvendinimui skirta lėšų suma – 919,9 tūkst. Eur, finansavimo šaltiniai – ES struktūriniai fondai, LR valstybės ir Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšos. Iš viso yra parengta ir įgyvendinama 17 projektų.

 4 projektai skirti Skuodo miesto gyventojų įsidarbinimo galimybių ir įsidarbinimui reikalingų gebėjimų gerinimui. Šiuos projektus įgyvendina UAB „Deltrian“,  Skuodo trečiojo amžiaus universitetas, UAB „Pokyčių valdymas“ bei Skuodo jaunimo centras. Projektų metu Skuodo miesto gyventojų gebėjimai tobulinami teorinių ir praktinių užsiėmimų metu. Projekto veiklose dalyvauja 57 Skuodo miesto gyventojai. UAB „Pokyčių valdymas“ projekto metu orientuojasi į Skuodo gyventojų bendrųjų gebėjimų ugdymą – vadovavimo, verslumo, personalo valdymo, motyvacijos, streso valdymo, konfliktų valdymo, rinkodaros priemonių taikymo, mokesčių ir apskaitos, darbo ergonomikos klausimais.

UAB „Deltrian“ projekto metu pagal pameistrystės darbo sutartį nesudarius mokymo sutarties planuoja apmokyti ne mažiau kaip 40 ekonomiškai neaktyvių Skuodo miesto gyventojų.

Plėtoti neformalias verslumą  skatinančias iniciatyvas ir plėtoti bendradarbiavimo tinklus su besiribojančiomis teritorijomis siekiama 8 projektų metu. Projektus įgyvendina Skuodo miesto vietos veiklos grupė, Skuodo savišvietos klubas, Skuodo jaunimo centras, asociacija „Maitinkimės sveikai“. Projekto veiklose dalyvauja 101 Skuodo miesto gyventojas. Projektų veiklų metu pradedantiesiems verslininkams suteikiama įranga ir patalpos 24 mėn. laikotarpiui, organizuojami mokymai ir konsultacijos, teikiamos mentorių paslaugos, pardavimų skatinimo paslaugos. Skuodo miesto gyventojai verslus pradėjo tokiose srityse: virtualių žaidimų organizavimas, skardinimo darbai, baldų gamyba, renginių organizavimas, kirpyklos, siuvyklos, floristikos ir mezgyklos paslaugos, fotografavimo, buhalterinės apskaitos paslaugų bei trenerių paslaugos, vertinimo paslaugos, keleivių pervežimas, autoplovyklos paslaugos, kavinės ir lauko prekybos paslaugos, muzikos įrašų studija, medienos apdirbimas, internetine prekyba, prekyba kietu kuru, krovinių pervežimas, lazerinis pjaustymas ir graviravimas ir pan.

Paramos suma vienam jauno verslo subjektui – iki 12 000 Eur. Faktiškai tai nėra didelė suma, tačiau smulkaus verslo pradžiai tai didelė parama. Pradedantiesiems verslininkams sudaroma galybė dalyvauti įvairiuose mokymuose ir konsultacijose.  Ypač populiarios konsultacijos buhalterinės apskaitos ir dokumentų valdymo, teisiniais ir verslo plano rengimo klausimais.  Jaunam verslui aktualios ir psichologinės konsultacijos, kurios didina motyvaciją, pasitikėjimą savimi, padrąsinimą ir pasitenkinimą tuo, ką daro.

Projektų metu taip pat bus įkurtos dvi darbo vietos bendradarbystės erdvėje. Kol kas šios darbo vietos neužimtos, tai kviečiame jaunus verslininkus įsijungti į projektą ir gauti galimybę dirbti bendradarbystės erdvėje. Bendradarbystės erdvė įkurta pastate, kuris yra Vytauto g. 10 Skuodo mieste.

Siekiant mažinti socialinę atskirtį Skuodo mieste, parengti ir įgyvendinti 5 projektai. Projektus įgyvendina Skuodo krašto bendruomenė, Skuodo amatų ir paslaugų mokykla ir Skuodo vaikų lopšelis-darželis. Skuodo krašto bendruomenė projektų lėšomis įkūrė Kartų namus, didina sociokultūrinių paslaugų pasiūlą, kokybę ir prieinamumą, teikia informacines ir konsultacines paslaugas. Skuodo vaikų lopšelis darželis organizuoja veiklas, kurios padeda stiprinti socialinę riziką patiriančių šeimų socialinius įgūdžius. Skuodo amatų ir paslaugų mokykla projekto veiklomis siekia didinti jaunimo darbinius ir socialinius įgūdžius, integraciją į visuomenę ir darbo rinką.

Beveik metus laiko besitęsianti pandemija labai apsunkina projektų įgyvendinimą. Kai kurių projektų veiklos visiškai sustojo, kai kurų sulėtėjo arba pasikeitė forma. Visi mokymai ir konsultacijos organizuojamo nuotoliniu būdu, ne visiems projekto dalyviams tai priimtina. Planuoti didesnės apimties renginiai atidėti vėlesniam laikui, kai pandemija baigsis.

Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 metų strategija prisidės prie miesto socialinio-ekonominio augimo.

 

Skuodo miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Ona Malūkienė