PRADEDANČIUS VERSLININKUS KVIEČIAME DALYVAUTI PROJEKTE

Vienas iš Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 metų strategijos tikslų yra – kurti patrauklią aplinką smulkaus verslo plėtrai ir ugdyti gyventojų verslumo ir įsidarbinimo gebėjimus. Šio tikslo siekiama įgyvendinant uždavinį – plėtoti neformalias verslumą skatinančias iniciatyvas. Bendradarbiavimo tinklo sukūrimas prisidės prie patrauklios aplinkos smulkaus verslo plėtrai sukūrimo. Skuodo rajono rinka yra labai maža. Skuodo rajono smulkieji verslininkai prioritetą teikia paslaugų teikimui, kurių eksportuoti praktiškai nėra galimybės, todėl tikslinga kurti bendradarbiavimo ir sklaidos tinklus su besiribojančiomis teritorijomis.

Siekdama šių tikslų, Skuodo miesto vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimas Skuode“ ir kviečia dalyvauti projekte jauno verslo atstovus, t.y. tuos, kurie įmonę registravo, Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą išsiėmė ne anksčiau kaip prieš 24 mėn.

Projekto tikslas – sukurti bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklą Skuode. Sukūrus šį tinklą, sąlygos smulkiojo verslo kūrimuisi ir plėtrai Skuodo rajone bus palankesnės. Esminė projekto veikla – jaunų verslų konsultavimas, pagalba padedant rasti klientus, paslaugų ir prekių pirkėjus, reikalingų žaliavų tiekėjus

Planuojamos veiklos:

1) vizitai į kitus rajonus, kuriuose bus susipažįstama su praktine patirtimi kuriant ir vystant bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklus. Su sėkmingo bendradarbiavimo pavyzdžiais susipažinti bus važiuojama į kitus rajonus – Rietavo, Mažeikių, Prienų, Garliavos, Jurbarko, Ukmergės, Vilkaviškio, Pakruojo. Išvykų metu bus surengti susitikimai su šių rajonų vietos veiklos grupių atstovais ir verslo įmonių bei savarankiškai dirbančių asmenų atstovais, kurie turi patirties, gali ir nori pasidalinti patirtimi bendradarbiavimo srityje. Susitikimai vyks neformalioje aplinkoje – verslo įmonėse, gamtoje ar pan., tai reiškia, kad renginio metu gali būti važinėjama po rajono teritoriją, susipažįstant su konkrečiais pavyzdžiais.

2) specialistų konsultacijos (grupinės ir individualios). Bendradarbiavimas yra nauja veiklos sritis visiems projekto dalyviams, todėl jiems būtinos konsultacijos tokiomis temomis: bendrų tikslų nustatymas, vidinių resursų atskleidimas, atsakomybių pasidalinimas,  komunikacijos plano sudarymas,  jaunų verslų skatinimo ir palaikymo plano sudarymas,  inovacijų diegimas, tarpinio bei galutinio procesų įvertinimas ir t.t.).

3) motyvaciniai mokymai. Tikslas – skatinti imtis bendradarbiavimo veiklos, nebijoti pokyčių, išdrįsti įgyvendinti idėjas ir planus. Planuojama tokių mokymų trukmė – 16 val.

Motyvaciniams mokymams, individualioms ir grupinėms konsultacijoms bus samdomi kvalifikuoti lektoriai ir konsultantai.

Jei gyvenate Skuodo rajone, esate jaunas verslininkas, kviečiame tapti projekto dalyviu. Jei susidomėjote, prašome rašyti e. paštu skuodomvvg@gmail.com arba skambinti Skuodo miesto vietos veiklos grupės pirmininkei Onai Malūkienei tel. 8 682 98213.