SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ SĖKMINGAI ĮGYVENDINA 2016–2022 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ

           Kovo mėnesį Skuodo miesto vietos veiklos grupė parengė tarpinę Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 metų strategijos (toliau – Strategija) stebėsenos ataskaitą. Įvertinus per ataskaitinį laikotarpį atlikus darbus konstatuota, kad Strategijos įgyvendinimas vyksta sėkmingai. Reikia pastebėti, kad karantino ribojimai turėjo įtakos Strategijos įgyvendinimo eigai, todėl kai kurių projektų įgyvendinimo terminai pratęsti, kai kurių planuojama pratęsti. Bet iki 2022 m. pabaigos visi projektai bus įgyvendinti, visi planuoti rodikliai, tikėtina, bus pasiekti.
Bendra Strategijos įgyvendinimui skirta lėšų suma – 919,9 tūkst. Eur. Iš viso yra parengta ir įgyvendinama 17 projektų. 8 projektai jau baigti įgyvendinti. Per visą Strategijos įgyvendinimo laikotarpį įsisavinta 670,5 tūkst. Eur.
Projektą „Darbo rinkoje reikalingų gebėjimų ugdymas“ sėkmingai įgyvendino ir užbaigė Skuodo trečiojo amžiaus universitetas. Projekto veikloje dalyvavo 10 dalyvių, kurie gerino anglų kalbos žinias. UAB „Pokyčių valdymas“ projekto veiklose – įvairiuose verslumo gebėjimus ugdančiuose užsiėmimuose – dalyvavo 25 neaktyvūs Skuodo miesto gyventojai. Sklandžiai vyko ir Skuodo jaunimo centro projekto „Ekonomiškai neaktyvių asmenų įtraukimas į visuomeninę ir kultūrinę veiklą“ įgyvendinimas. 15 Skuodo miesto gyventojų turėjo galimybę dalyvauti projekto metu surengtuose renginiuose, įgyti bendravimo kompetencijų, pasitikėjimo savimi, geriau pažinti save ir savo gebėjimus pristatyti visuomenei.
Skuodo krašto bendruomenė įgyvendino net 3 projektus – „Nuostabiausias laikas stovykloje – išmok būti kitokiu! Auk, mokykis, bendrauk, pramogauk ir atostogauk!“, „Sociokultūrinių paslaugų teikimas paslaugų centre “Kartų namai” bei „Informacijos tinklo kūrimas ir plėtra mažinant socialinę atskirtį“. Iš viso Skuodo krašto bendruomenės įgyvendintuose projektuose dalyvavo 187 skuodiškiai. Ypač didelio skuodiškių susidomėjimo susilaukė projekto „Sociokultūrinių paslaugų teikimas paslaugų centre “Kartų namai” veiklos. Jose dalyvavo net 97 skuodiškiai (planuota, kad dalyvaus 50 dalyvių). Šis projektas pripažintas ir vienu sėkmingiausių projektų visoje šalyje.
Projektus sėkmingai baigė įgyvendinti Skuodo vaikų lopšelis-darželis  ir Skuodo amatų ir paslaugų mokykla. Skuodo vaikų lopšelio darželio projekto „Bendrystės džiaugsmas“ veiklose dalyvavo 16 asmenų. Projekto veiklos buvo orientuotos į socialinę atskirtį patiriančias šeimas – jų socialių įgūdžių stiprinimą, bendravimo ir kultūros viešose vietose įgūdžių diegimą, asmens higienos įgūdžių formavimą.
Skuodo amatų ir paslaugų mokyklos projekto ,,Įgyk praktinių įgūdžių ir kurk savo ateitį“ veiklose dalyvavo 15 jaunų Skuodo miesto gyventojų.
Kiek sunkiau sekasi įgyvendinti projektus, kurių tikslinė grupė – jauno verslo atstovai. Dėl karantino ribojimų dalies verslų veikla buvo sustabdyta arba iki minimumo ribojama, todėl jauno verslo atstovai prarado motyvaciją dirbti, vystyti veiklą, anksčiau laiko pasitraukė iš projekto veiklų. Daugeliu atvejų vietoje jų į projektus atėjo nauji dalyviai. Jaunu verslu yra laikoma įmonė ar fizinis asmuo vykdantis veiklą ne ilgiau kaip 24 mėnesius. Jei karantino metu dėl valstybės mastu nustatytų ribojimų ir nebuvo galima vykdyti veiklos, tačiau jauno verslo statuso nėra galimybės pratęsti.
Skuodo miesto vietos veiklos grupės tarybos vardu už sėkmingą projektų įgyvendinimą norime nuoširdžiai padėkoti Skuodo trečiojo amžiaus universiteto pirmininkei Redai Šopagaitei, UAB „Pokyčių valdymas“ dirketoriui Tomui Vasiliauskui, Skuodo krašto bendruomenės pirmininkei Lijanai Beinoraitei, Skuodo jaunimo centro prezidentui Gedui Nikartui, Skuodo vaikų lopšelio darželio direktorei Audronei Pitrėnienei, Skuodo amatų ir paslaugų mokyklos direktorei Egidai Skurdauskienei. Jų atsakingas darbas įgyvendinant projektus prisideda ne tik prie Strategijos įgyvendinimo, bet ir prie Skuodo miesto socialinio-ekonominio augimo.

                     Strategijoje planuota, kad  ne mažiau kaip 30 proc. projektų veiklose  dalyvavusių dalyvių padėtis darbo rinkoje pagerės.  Tačiau rengiant Strategiją nebuvo galima numatyti COVID-19 ligos ir jos pasekmių, neįprastai aukštos infliacijos, sudėtingos geopolitinės situacijos. Kyla pavojus, kad šis rodiklis gali būti pasiektas tik iš dalies.

Skuodo miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Ona Malūkienė