KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS: TEIKTI INFORMACIJĄ APIE SOCIALINES IR KITAS PASLAUGAS SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANTIEMS ASMENIMS IR TARPININKAUTI JAS GAUNANT

Skuodo miesto vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 2.1.3. veiksmą „Teikti informaciją apie socialines ir kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir tarpininkauti jas gaunant“

Kvietimo tekstas čia:
2019 m. liepos 9 d. kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 3

Kvietimui aktualūs dokumentai:
https://skuodomiestovvg.lt/aktualus-dokumentai/