KVIEČIAME DALYVAUTI APKLAUSOJE

Skuodo miesto vietos veiklos grupė, įgyvendindama Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2020 m. strategiją, planuoja skelbti kvietimą teikti projektinius pasiūlymus dėl pagalbos jaunam verslui. Šia apklausa siekiama išsiaiškinti, kiek žmonių norėtų kurti ir / ar plėsti verslą, kokių konsultacijų, priemonių, įrangos ar pan. reikėtų.
Anketą rasite:
https://docs.google.com/forms/d/1N5I15i7t1rWAWPYdnnNufnWwwVbV-R-ukg59VLN2i7U/edit