ĮGYVENDINAMA SKUODO MIESTO VIETOS PLĖTROS 2016–2020 METŲ STRATEGIJA

Skuodo miesto vietos veiklos grupė įgyvendina Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2020 m. strategiją. Jau paskelbti 3 kvietimai teikti projektinius pasiūlymus. I kvietimas paskelbtas pagal priemonę  “Organizuoti ir vykdyti praktinius užsiėmimus socialinių įgūdžių stokojantiems asmenims”. Pagal šį kvietimą gauti trys projektiniai pasiūlymai, kuriuos pateikė Skuodo krašto bendruomenė, Skuodo vaikų lopšelis-darželis ir Skuodo amatų ir paslaugų mokykla. Visi trys projektiniai pasiūlymai įvertinti ir įtraukti vietos plėtos projektų sąrašą. Sąrašas pateiktas tvirtinti Vidaus reikalų ministerijos Regioninės plėtros departamentui.

Šiuo metu yra 2 galiojantys kvietimai. Projektinius pasiūlymus galima teikti iki rugpjūčio 23 d. 18.00 val. Kvietimui pagal priemonę „Organizuoti psichosocialinių, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, atokvėpio paslaugų teikimą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“ yra skirta 54,9 tūkst. Eur, o kvietimui pagal priemonę „Teikti informaciją apie socialines ir kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir tarpininkauti jas gaunant” – 5,2 tūkst. Eur.