KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS: GERINTI SKUODO MIESTO GYVENTOJŲ ĮSIDARBINIMO GALIMYBES IR ĮSIDARBINIMUI REIKALINGUS GEBĖJIMUS

Skuodo miesto vietos veiklos grupė skelbia kvietimą  (Nr. 8) teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 1.1 uždavinio „Gerinti Skuodo miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes ir įsidarbinimui reikalingus gebėjimus“  veiksmus:

1.1.1. „Sukurti ir įdiegti efektyvią profesinio orientavimo, konsultavimo ir darbo paieškos sistemą ir teikti paslaugas bedarbiams ir neaktyviems darbingo amžiaus gyventojams visą strategijos įgyvendinimo laikotarpį“;

1.1.2. „Organizuoti ir teikti neformalaus profesinio švietimo, informavimo bei konsultavimo paslaugas bedarbiams ir neaktyviems darbingo amžiaus gyventojams“;

1.1.3. „Informuoti, konsultuoti ir tarpininkauti įtraukiant tikslinių grupių narius į visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą“.

Kvietimo tekstas čia:
2020 m. vasario 5 d. kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 8 

Kvietimui aktualūs dokumentai:
https://skuodomiestovvg.lt/aktualus-dokumentai/