KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS: PLĖTOTI NEFORMALIAS VERSLUMĄ SKATINANČIAS INICIATYVAS IR PLĖTOTI BENDRADARBIAVIMO TINKLUS SU BESIRIBOJANČIOMIS TERITORIJOMIS

Skuodo miesto vietos veiklos grupė skelbia kvietimą  (Nr. 9) teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 1.2 uždavinio „Plėtoti neformalias verslumą skatinančias iniciatyvas ir plėtoti bendradarbiavimo tinklus su
besiribojančiomis teritorijomis“ veiksmus:

1.2.1 veiksmas „Teikti konsultacines ir administracines paslaugas pradedantiesiems verslininkams ir savarankiškai dirbantiems asmenims bei suteikti įrangą, reikalingą verslui pradėti“;

1.2.5 veiksmas „Plėtoti mentorystės „Verslas – verslui“ tinklą“.

Kvietimo tekstas čia:
2020 m. vasario 5 d. kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 9  

Kvietimui aktualūs dokumentai:
https://skuodomiestovvg.lt/aktualus-dokumentai/