KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS: ORGANIZUOTI IR VYKDYTI PRAKTINIUS UŽSIĖMIMUS SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ STOKOJANTIEMS ASMENIMS

Skuodo miesto vietos veiklos grupė skelbia kvietimą (Nr. 10) teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 2.1.1. veiksmą „Organizuoti ir vykdyti praktinius užsiėmimus socialinių įgūdžių stokojantiems asmenims“

Kvietimo tekstas čia:
2020 m. vasario 5 d. kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 10

Kvietimui aktualūs dokumentai:
https://skuodomiestovvg.lt/aktualus-dokumentai/