SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ ĮGYVENDINA VIETOS PLĖTROS 2016–2022 METŲ STRATEGIJĄ

Skuodo miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2016–2022 metų strategijos (toliau – Strategija) įgyvendinimui Vidaus reikalų ministerija 2018 m. pabaigoje skyrė 846 tūkst. Eur (ES ir LR valstybės biudžeto lėšos). Skuodo rajono savivaldybė prie šios strategijos įgyvendinimo prisidės 35,3 tūkst. Eur, o privačios lėšos sudarys 38,6 tūkst. Eur.
Strategija sėkmingai įgyvendinama. 2019 m. paskelbti 7 kvietimai teikti projektinius pasiūlymus. Pagal prioritetą „Gyventojų socialinės atskirties mažinimas“ gauti, įvertinti, patvirtinti ir pradėti įgyvendinti 5 projektai. Net 3 projektus pagal šį prioritetą įgyvendina Skuodo krašto bendruomenė, po vieną Skuodo vaikų lopšelis darželis ir Skuodo amatų ir paslaugų mokykla. Skuodo krašto bendruomenė projektų lėšomis kuria Kartų namus, didina sociokultūrinių paslaugų pasiūlą, kokybę ir prieinamumą, teikia informacines ir konsultacines paslaugas. Skuodo vaikų lopšelis darželis organizuoja veiklas, kurios padeda stiprinti socialinę riziką patiriančių šeimų socialinius įgūdžius. Skuodo amatų ir paslaugų mokykla projekto veiklomis siekia didinti jaunimo darbinius ir socialinius įgūdžius, integraciją į visuomenę ir darbo rinką.
Pagal prioritetą „Gyventojų verslumo ugdymas“ parengti trys projektiniai pasiūlymai, kurie dar yra vertinami Europos socialinio fondo agentūros specialistų. Vieną projektą parengė Skuodo savišvietos klubas kartu su Skuodo Pr. Žadeikio gimnazija bei Ylakių kaimų bendruomene. Projekto veiklos orientuotos į jaunimo verslumo gebėjimų ugdymą – praktinės veiklos metu mokiniai kurs produktą, mokysis jį parduoti, pateikti rinkai.
Skuodo miesto vietos veiklos grupė parengė ir pateikė projektą, kurio veiklos skirtos padėti jauno verslo atstovams parduoti pagamintas prekes, teikiamas paslaugas –  bus įdarbintas darbuotojas, kuris informuos, konsultuos projekto dalyvius, organizuos tikslinius mokymus, sudarys sąlygas praktiškai išbandyti įvairias pardavimų skatinimo priemones. Planuojama, kad šiomis paslaugomis pasinaudos ne mažiau kaip 12 jauno verslo atstovų.
Paskutinis parengtas ir Skuodo miesto vietos veiklos grupės tarybos patvirtintas projektas artimiausiu metu bus teikiamas Europos socialinio fondo agentūrai vertinimui. Šis projektas taip pat skirtas jauno verslo skatinimui ir stiprinimui. Projekte planuoja dalyvauti 11 jauno verslo atstovų. Projekto lėšomis jiems bus organizuojamo mokymai, teikiamos konsultacinės ir administracinės paslaugos, dviejų metų laikotarpiui suteikiama reikalinga įranga.
2020 m. vasario mėn. planuojama paskelbti dar 3 kvietimus teikti projektinius pasiūlymus. Projektai turės būti skirti Skuodo miesto gyventojų įsidarbinimo galimybių didinimui, patrauklios aplinkos smulkaus verslo plėtrai kūrimui ir  gyventojų verslumo gebėjimų ugdymui. Primename, kad vienam jauno verslo atstovui gali būti skiriama iki 12 000 Eur o jaunu verslu laikomas verslas, kuris veiklą pradėjo ne anksčiau kaip prieš 2 metus.
Išsami informacija apie paskelbtus kvietimus teikiama www.skuodomiestovvg.lt, Skuodo miesto vietos veiklos grupės Facebook paskyroje. Skuodo miesto vietos veiklos grupės darbuotojai konsultuoja telefonu Nr. +370 682 9821 arba tiesiogiai Vilniaus g. 13-205 (kasdien 17.00–19.00 val.). Taip pat maloniai kviečiame į Skuodo miesto vietos veiklos grupės organizuojamus mokymus projektinių pasiūlymų rengimo, galimybės dalyvauti projekto veiklose klausimais. Informacija apie mokymų datas skelbiama anksčiau nurodytuose informacijos šaltiniuose.
Kviečiame verslo įmones, nevyriausybines ir biudžetines įstaigas aktyviai dalyvauti rengiant projektinius pasiūlymus ar projektų veikloje.

Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje logotipasEuropos socialinio fondo agentūra Skuodo miesto herbas