VISUOMENEI PATEIKIAMA SKUODO MIESTO VIETOS PLĖTROS 2016–2022 METŲ STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ ATASKAITA

Skuodo miesto vietos veiklos grupė 2019 m. sausio mėn. pradėjo įgyvendinti Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 metų strategiją (toliau – Strategija). Visuomenės svarstymui pateikiame Strategijos įgyvendinimo 2019 m. ataskaitą: Strategijos įgyvendinimo 2019 m. ataskaita

Savo pastabas, pastebėjimus, siūlymus prašome teikti e. paštu skuodomvvg@gmail.com iki 2020 m. kovo 29 d.

Atkreipiame dėmesį, kad analizuosime tik tuos pasiūlymus ir pastabas, kurie bus korektiški ir pasirašyti autoriaus.