SKUODO MIESTO VIETOS PLĖTROS 2016–2022 METŲ STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO EIGA

Skuodo miesto vietos veiklos grupė įgyvendina Skuodo miesto 2016–2022 metų vietos plėtros strategiją. Strategijos įgyvendinimo terminas – 2019 m. sausis – 2023 m. sausis. Strategijos įgyvendinimas finansuojamas Europos sąjungos socialinio fondo ir LR valstybės lėšomis. Prie Strategijos įgyvendinimo piniginėmis lėšomis prisideda ir Skuodo rajono savivaldybė. Projektų vykdytojai prie projektų įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu. Strategijos įgyvendinimui skirta 920,8 tūkst. Eur. (ES lėšos – 782,6 tūkst. Eur, LR valstybės biudžeto lėšos – 63,4 tūkst. Eur, Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 15,1 tūkst. Eur, privačios pareiškėjų lėšos – 59,7 Eur). Skuodo miesto vietos veiklos grupės pirmininkės Onos Malūkienės nuomone, Skuodo rajono savivaldybė prie Strategijos įgyvendinimo prisideda ne tik piniginiu įnašu. Savivaldybės administracija projektinei veiklai patikėjimo teise ir pagal panaudos sutartį perdavė patalpas, bendradarbiauja sprendžiant kylančias problemas.

Strategijoje buvo suformuluoti du prioritetai: Gyventojų verslumo ugdymas ir gyventojų socialinės atskirties mažinimas. Beveik 90 proc. visų Strategijos įgyvendinimui skirtų lėšų skirta gyventojų verslumo gebėjimų ugdymo prioriteto įgyvendinimui. Rengiant Strategiją ir atliekant situacijos analizę, išsiaiškinta, kad didžioji dalis socialinių problemų gana sėkmingai sprendžiama Savivaldybės iniciatyva, panaudojant savivaldybės biudžeto lėšas, tačiau gyventojų verslumo ugdymo srityje yra gerokai daugiau problemų.

Praėjus pusantrų metų nuo Strategijos įgyvendinimo pradžios, apžvelgiama kaip sekasi įgyvendinti Strategiją.

Per šį laikotarpį buvo paskelbta 12 kvietimų teikti projektinius pasiūlymus, gauta 17 projektinių pasiūlymų ir parengta 17 projektų paraiškų, iš jų – 5 projektai skirti socialinės atskirties mažinimui ir 12 projektų – gyventojų verslumo gebėjimų ugdymui. Šiuo metu jau pradėti įgyvendinti 8 projektai, prieš kelias dienas pasirašytos 6 projektų finansavimo sutartys, 1 sutartis rengiama pasirašymui ir 2 projektai dar yra vertinimo stadijoje.

Skuodo miesto vietos veiklos grupės pirmininkės Onos Malūkienės pateiktais duomenimis, ypač aktualūs Skuodo miesto gyventojams buvo projektai, skirti jauno verslo atstovams. Parengtos 4 tokių projektų paraiškos ir projektų veiklose dalyvauja 35 jauno verslo atstovai. Projekto lėšomis pradedantiesiems verslininkams verslo pradžiai suteikiama reikalinga įranga, patalpos, sudaromos galimybė gauti profesionalų konsultacijas, dalyvauti mokymuose.

Išryškėjo viena aktuali problema – potencialūs projektinių pasiūlymų rengėjai ir projektų vykdytojai– Skuodo mieto nevyriausybinės organizacijos, verslo įmonės ir biudžetinė įstaigos – labai nenoriai įsijungė į projektinę veiklą. Aktyviausiai projektinėje veikloje dalyvavo Skuodo krašto bendruomenė (įgyvendinami 3 projektai), asociacija Skuodo jaunimo centras (parengti 3 projektiniai pasiūlymai).

Skuodo miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Ona Malūkienė konstatavo, kad sėkmingai užbaigiamas pirmas Strategijos įgyvendinimo etapas (projektinių pasiūlymų ir projektų paraiškų rengimas) ir pereinama prie antrojo etapo – parengtų  projektų įgyvendinimo.