PO RENGINIO////PARDAVIMŲ SKATINIMO PASLAUGOS SKUODO MIESTO VERSLININKAMS

Rugpjūčio 18 d. įvyko Skuodo miesto vietos veiklos grupės įgyvendinamo projekto „Pardavimų skatinimo paslaugos Skuodo miesto verslininkams“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0197) informacinis renginys. Renginio tikslas – informaciją apie Projektą paskleisti kuo plačiau, kad kuo daugiau Skuodo miesto ir besiribojančių teritorijų gyventojų žinotų apie įgyvendinamą projektą.
Renginys vyko UAB „Skuodiškio užeiga“ (Mokyklos g. 5) patalpose. Renginyje svečių teisėmis dalyvavo Skuodo rajono savivaldybės meras P. Pušinskas, vicemerė D. Budrienė, administracijos direktorius Ž. Ramanavičius, Skuodo miesto vietos veiklos grupės steigėjų bei tarybos atstovai, projekto dalyviai  –  Skuodo miesto jauno verslo steigėjai (MB „Virtuali orbita“ direktorė Sandra Staniūtė, individualią veiklą vykdantys Mantvydas Jakumas, Simonas Macevičius, Gedas Nikartas, Alfredas Noreika, Gediminas Piekus, Daiva Viščiūnienė, Alina Beniušienė). Projekte dar dalyvauja MB „Skuodo kavinukas“ ir individualią veiklą vykdantys Vilija Liebutė bei Žydrūnas Indruška, tačiau jie renginyje nedalyvavo.  Skuodo miesto gyventojai taip pat dalyvavo renginyje. Renginio metu projekto dalyviai pristatė savo veiklą, lūkesčius, ko tikisi iš projekto veiklų, kaip savo verslą įsivaizduoja po 2 metų, t.y. pasibaigus projektui.
Renginio svečiai sveikino pradedančius verslininkus ir linkėjo sėkmės.
Sveikindama projekto dalyvius Skuodo miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Ona Malūkienė linkėjo: „Niekada nebijokite daryti to, ko  niekada nedarėte: prisiminkite – „Titaniką“ pastatė profesionalai, o Nojaus arką – dailidė mėgėjas“.
Projekto konsultantė pardavimų klausimais Živilė Mackevičiūtė pristatė įgyvendinamą projektą. Projekto dalyviai dalyvaus mokymuose verslo ir marketingo, internetinės rinkodaros pradmenų, derybinių gebėjimų ugdymo klausimais. Bendra mokymų apimtis 108 val., iš jų 52 val. individualios konsultacijos projekto dalyviams.
Projekto lėšomis yra įdarbintas konsultantas pardavimų klausimais, kuris projekto įgyvendinimo metu teiks konsultacijas ir informaciją projekto dalyviams (tikslinės rinkos nustatymas, pirkėjų paklausos ir poreikių tyrimas, savikainos skaičiavimas, kainos nustatymas, prekės/paslaugos aprašymas, tinkamiausių pardavimo kanalų pasirinkimas, pardavimo skatinimo priemonių parinkimas, reklamos, informacinių skelbimų rengimas, informacijos platinimas, bendravimas su potencialiais pirkėjais, pasirengimas mugėms, prekės įpakavimas, prekės pristatymas pirkėjams, inovatyvūs pardavimo būdai, bendradarbiavimas su besiribojančių teritorijų gyventojais ir kt.), padės tvarkyti el. tinklapį (informacijos rinkimas, fotografavimas, aprašymas, įkėlimas, koregavimas, keitimas, atnaujinimas ir pan.), ieškos potencialių pirkėjų, organizuos susitikimus, rengs reklaminius pranešimus ir straipsnius. Projekte dirbs savanoriai, kurie projekto dalyviams padės pasirengti prekių pakuočių dizaino maketus,  prekių/paslaugų aprašymo projektus, prekių/paslaugų reklaminių kampanijų projektus, organizuos ir moderuos susitikimus su potencialiais klientais ir pan.
Projekto dalyviams bus sudarytos galimybės praktiškai išbandyti įvairias pardavimo skatinimo priemones – pasirengimas prekybai mugėse, prekyba internete.
Projekto metu siekiama išplėsti pardavimų geografiją, ieškoma kontaktų užsienio šalyse, tose bendruomenėse, kur gyvena išeiviai iš Lietuvos. Todėl bus kviečiami lietuvių bendruomenių Londone, Dubline, Osle ar Bergene atstovai, ir finansuojamos jų kelionės, apgyvendinimo išlaidos. Kiekvienos šalies atstovai atvyks po du kartus per projekto laikotarpį. Vieno vizito trukmė – 1 savaitė. Vizito metu svečiai susipažins su projekto dalyvių pagamintomis prekėmis, paslaugomis, pristatys jų bendruomenių tyrimo duomenis, aptars bendradarbiavimo, prekybos galimybes. Grįžę į savo šalį, jie reklamuos skuodiškių prekes ir paslaugas. Visa tai jie atliks savanoriškais pagrindais.
Projekto dalyviai kartu su projekto vykdytojais aptarė suplanuotų veiklų grafikus, organizavimo būdus.
Renginio dalyviai išsiskirstė įsitikinę, kad, anot japonų rinkodaros principų, „pirkėjai nežino ko nori, pardavėjai turi jiems tai pasakyti“.
Projektas skirtas 12 jauno verslo atstovų. Šiuo metu projekto veiklose dalyvauja  11 jaunų verslų. Kviečiame dar vieną jauną verslininką įsijungti į projektą, kur įgys žinių ir praktinių įgūdžių pardavimų srityje. Tikslinga paminėti, kad šiame projekte jaunu verslu yra laikomas bet kuris Skuodo miesto gyventojas, kuris verslą pradėjo ne anksčiau kaip prieš 24 mėn. (paties verslininko amžius nėra svarbus).

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo, LR valstybės lėšomis.

Skuodo miesto herbasSkuodo miesto logotipas