SKUODO MIESTO VVG→ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0227 „PARAMA PRADEDANTIESIEMS SKUODO MIESTO VERSLININKAMS“

Skuodo miesto vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Parama pradedantiesiems Skuodo miesto verslininkams“. Projekto tikslas – skatinti Skuodo miesto gyventojus ir besiribojančių teritorijų gyventojus imtis savarankiškos veiklos. Projekte dalyvauja 11 jaunų verslininkų. Projekto lėšomis finansuojama 998 val. konsultacijų, 196 val. mokymų, patalpų nuoma (3 projekto dalyviams), suteikiama verslo pradžiai reikalinga įranga.

Bendra projekto vertė – 132 377,28 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis. Vietos projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu – konsultacijomis.