Skuodo vaikų lopšelis darželis įgyvendina projektą “Bendrystės džiaugsmas”

Skuodo vaikų lopšelis darželis įgyvendina projektą “Bendrystės džiaugsmas” (kodas 08.6.1-ESFA-T-927-01-0073). Projekto tikslas – stiprinti socialinę riziką patiriančių asmenų socialinius įgūdžius. Projekto tikslinė grupė – Skuodo vaikų lopšelį darželį lankančių vaikų šeimos, kurios patiria socialinę riziką. Dalyvių skaičius – 15 asmenų. Projekto partneris – Skuodo krašto bendruomenė. Planuojamos veiklos – teoriniai ir praktiniai užsiėmimai asmens higienos srityje, užsiėmimai, higienos ir sveikatingumo centre, makiažo specialistų pamokos, šeimų fotosesija, bei foto paroda darželio patalpose, išvykos į teatrą ir muziejų, etiško elgesio viešose vietose pamokos, susitikimai ir pamokos su vietos valdžios atstovais.

Bendra projekto vertė – 5 996 Eur. Projekto vykdytojas ir partneris prie projekto įgyvendinimo prisideda nuosavu įnašu.

Daugiau apie projektą – skiltyje “Socialinės srities projektai”.