Prioritetas – parama jauniems verslams ir savarankiškai dirbantiems asmenims

Skuodo miesto vietos veiklos grupė įgyvendina Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2023 metų strategiją. Strategijos įgyvendinimui buvo skirta 919,9 tūkst. Eur, visos lėšos yra paskirstytos projektų vykdytojams. Didžiausias dėmesys Strategijoje skirtas Skuodo miesto gyventojų verslumo gebėjimų ugdymui, pagalbai jauniems verslams. Šios srities projektams skirta 89 proc. visų Strategijos lėšų. 11 proc. lėšų skirta socialinės srities projektams. Šiuo metu įgyvendinama 15 projektų, derinamos dviejų projektų finansavimo sutartys. Projektai labai įvairūs.

Neformalaus profesinio švietimo, informavimo bei konsultavimo  paslaugų  bedarbiams ir neaktyviems darbingo amžiaus gyventojams srityje įgyvendinami 3 projektai, juose dalyvauja 41 tikslinės grupės narys. Informavimui, konsultavimui ir tarpininkavimui įtraukiant tikslinių grupių narius į visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą, parengtas vienas projektas, planuojamas dalyvių skaičius – 15 asmenų. Šiuo metu dar renkama dalyvių grupė.

Populiariausi projektai, kurie skirti jauno verslo ir savarankiškai dirbančių asmenų konsultavimui, konsultacinių ir administracinių paslaugų teikimui. Parengti ir įgyvendinami 5 šios srities projektai, dalyvių skaičius šiuose projektuose – 51 Skuodo miesto gyventojas.

Vienas projektas skirtas gyventojų verslumo gebėjimų didinimui ir motyvacijos imtis savarankiškos veiklos skatinimui. Malonu pažymėti, kad šitą projektą parengė ir įgyvendina Skuodo Pr. Žadeikio gimnazija, nes būtent jaunimo verslumo gebėjimų skatinimui svarbu skirti kuo daugiau dėmesio. Net 30 gimnazijos moksleivių dalyvauja šiame projekte.

Vienas projektas skirtas konkrečiai jauno verslo pardavimo gebėjimų stiprinimui. Šis projektas skirtas 12 jauno verslo ar savarankiškai dirbančių asmenų. Projekto metu dalyviams teikiamos konsultacijos, teoriniai ir praktiniai mokymai rinkodaros srityje. Turime dar vieną laisvą vietą, jei yra norinčių, kviečiame prisijungti.

Socialinių, sociokultūrinių paslaugų pasiūlos, kokybės ir prieinamumo didinimo srityje įgyvendinami 5 projektai ir juose dalyvauja 166 dalyviai. Net 3 šios srities projektus įgyvendina Skuodo krašto bendruomenė, po vieną Skuodo vaikų lopšelis darželis ir Skuodo amatų ir paslaugų mokykla.

Visų projektų aprašymai yra skelbiami Skuodo miesto vietos veiklos grupės tinklapyje www.skuodomiestovvg.lt.

Skuodo miesto vietos veiklos grupė renka projekto „Pagalba pradedantiesiems verslininkams“ grupę. Jei esate neseniai pradėjęs ar planuojate pradėti savarankišką veiklą ar kurti veiklą, kviečiame prisijungti prie šio projekto. Projekto dalyviams bus priskirta po patyrusį verslininką, kuris padės vystyti verslą. Tai puiki proga išvengti pradedančiam verslininkui būdingų klaidų, visada šalia turėti patarėją ir pagalbininką.

Įgyvendinant Strategiją, nuosekliai siekiama išsikeltų tikslų –  kurti patrauklią aplinką smulkaus verslo plėtrai, ugdyti gyventojų verslumo ir įsidarbinimo gebėjimus bei didinant bendruomenių socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį Skuodo mieste.