ĮGYVENDINAMAS PRAKTINIŲ DARBO ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROJEKTAS