ĮGYVENDINTA SKUODO MIESTO 2016–2022 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

Sėkmingai baigta įgyvendinti Skuodo miesto 2016–2022 metų vietos plėtros strategija.

Strategijoje buvo iškelti du tikslai:

  1. Kurti patrauklią aplinką smulkaus verslo plėtrai ir ugdyti gyventojų verslumo ir įsidarbinimo gebėjimus,
  2. Didinant bendruomenių socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį Skuodo mieste.

Kuriant patrauklią aplinką smulkaus verslo plėtrai, įgyvendinti 8 projektai. Projektuose dalyvavo 119 dalyvių. Jauno verslo atstovams buvo 2 metų laikotarpiui suteikta veiklai reikalinga įranga, buvo teikiamos grupinės ir individualios konsultacijos, organizuojami mokymai, mentorių – patyrusių verslininkų konsultacijos. Konsultacijos buvo skirtos bendriesiems gebėjimams ugdyti. Populiariausi užsiėmimai buvo rinkodaros, apskaitos, bendravimo, derybų, psichologiniais, pardavimų, etiketo, elektroninės prekybos klausimais. Konsultacijos ir mokymai vyko tiek auditorijose, tiek nuotoliniu būdu. Didžioji dalis projekto dalyvių ir pasibaigus projektui sėkmingai tęsia pradėtą veiklą.
Skatinant gyventojų verslumo gebėjimus, įgyvendinti 4 projektai, kurių veikloje dalyvavo 56 Skuodo miesto gyventojai. Projektų metu gyventojų įgūdžiai buvo tobulinami dirbant pagal pameistrystės sutartis, įtraukiant juos į aktyvią visuomeninę ir kultūrinę veiklą, gerinant užsienio kalbų žinias ir pan. Projektuose dalyvavo įvairaus amžiaus gyventojai – nuo gimnazistų iki Trečiojo amžiaus universiteto atstovų. Dauguma  projektų dalyvių konstatavo, kad jų padėtis darbo rinkoje, pasibaigus projektui, pagerėjo.
Didinant bendruomenių socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį Skuodo mieste, parengti ir įgyvendinti 5 projektai, kurių veikloje dalyvavo 218 Skuodo miesto gyventojų. Projektus įgyvendino Skuodo vaikų lopšelis-darželis, Skuodo krašto bendruomenė, Skuodo amatų ir paslaugų mokykla. Projektų metu buvo organizuota įvairių veiklų ir užsiėmimų, kurie didina atskirų gyventojų grupių socialinę integraciją – grupiniai ir individualūs užsiėmimai, konsultacijos, stovyklos, išvykos.
Strategija buvo įgyvendinama sudėtingu laikotarpiu – COVID-19 ligos ir karantino laikotarpiu. Dėl šios priežasties Strategijos įgyvendinimo terminas užsitęsė, kai kurios veiklos nebuvo pilnai įgyvendintos, tačiau tai neturėjo reikšmingos neigiamos įtakos projektų ir Strategijos rezultatams. Karantino laikotarpiu užsiėmimai ir konsultacijos pradėti organizuoti nuotoliniu būdu ir šis būdas buvo taikomas ir pasibaigus karantino ribojimams. Vykdant konsultacijas ir mokymus nuotoliniu būdu buvo galimybė pritraukti daugiau įvairesnių, kvalifikuotesnių lektorių iš Vilniaus, Kauno ar kitų miestų ir rajonų.

Strategijos įgyvendinimui iš ES struktūrinių fondų buvo skirta 782,6 tūkst. Eur ir iš LR valstybės biudžeto 63,4 tūkst. Eur. Skuodo rajono savivaldybė skyrė 26,4 tūkst. Eur, o pačių projektų vykdytojų indėlis sudarė 48,4 tūkst. Eur.