PARENGTA SKUODO MIESTO 2016–2022 METŲ VIETOS PLĖTROS ATASKAITA UŽ 2022 METUS

Yra parengta Skuodo miesto 2016–2022 metų vietos plėtros ataskaita už 2022 metus. Teikiame ataskaitą visuomenei. Ataskaitą rasite adresu
https://skuodomiestovvg.lt/strategija/ . Kviečiame Skuodo miesto gyventojus susipažinti su ataskaita, teikti pastabas ir pasiūlymus.
Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti e.paštu skuodomvvg@gmail.com iki 2023 m. kovo 27 d.