DĖL SKUODO MIESTO 2016–2022 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS KEITIMO

Baigta įgyvendinti Skuodo miesto 2016–2022 metų vietos plėtros strategija. Strategijos įgyvendinimui buvo skirta 920,8 tūkst. Eur. Panaudota – 859,1 tūkst. Eur. Dalis lėšų nepanaudota dėl COVID-19 ligos karantino metu įvestų ribojimų – dalies veiklų nebuvo galimybės įgyvendinti karantino metu (susitikimai, mugės ir pan.), dalis jaunų verslų dėl nepalankių sąlygų karantino metu  nutraukė veiklą ir pan.

Strategijos koregavimo priežastis – finansinio plano koregavimas pagal faktines išlaidas.

Pridedame Strategijjos lyginamąjį variantą, kuriame matosi visi pakeitimai.

Kviečiame Jus teikti savo pastebėjimus dėl koreguojamos Strategijos. Pastebėjimus ir pastabas prašome teikti iki 2023 m. balandžio 22 d. e. paštu skuodomvvg@gmail.com.