DĖL PARAMOS JAUNAM VERSLUI 2016–2022 METŲ STRATEGIJOS LAIKOTARPIU

Skuodo miesto 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos lėšomis buvo teikiama parama jaunam verslui. Parama buvo teikiama vadovaujantis Vietos plėtros strategijų ir atrankos taisyklėmis, patvirtintomis LR Vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-992 (toliau – Taisyklės).
Jaunu verslu laikomas toks verslas,  kol nuo jo veiklos pradžios (verslo įregistravimo, verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos išdavimo) suėjo 24 mėn.
Kvietimus dalyvauti jaunam verslui skirtuose projektuose, projektų vykdytojai skelbė viešai – rajoninėje spaudoje, www.skuodomiestovvg.lt ir FB paskyrose. Deja, nebuvo tiek norinčių, kad būtų panaudotos visos skirtos lėšos, dalį lėšų teko grąžinti LR Finansų ministerijai.
Verslas pats negalėjo rengti projekto ir pats sau  gauti paramos. Viena verslo ar nevyriausybinė organizacija turėjo rengti projektą, kuriame turėjo dalyvauti ne mažiau kaip 5 jauni verslai. Parama vienam verslui – ne didesnė kaip 12 000 Eur. Į paramos sumą įskaičiuotos jaunam verslui reikalingos prekės ir paslaugos, privaloma tvarka – mokymai.
Kai tik verslui sukako 24 mėn., įranga iš jo buvo paimta ir perduota kitam jaunam verslui (jei įranga buvo pirkta). Informacija apie tai, kad yra laisvos įrangos, projekto vykdytojai skelbė www.skuodomiestovvg.lt, laikraštyje „Mūsų žodis“. Dėl laisvos įrangos galėjo kreiptis visi pageidaujantys. Buvo atvejų, kai nenaudojama įranga stovėdavo sandėlyje net po pusmetį, kol atsirasdavo verslas, kuriam ji reikalinga.
Jei įranga buvo išnuomota ir perduota jaunam verslui, pasibaigus jauno verslo statusui, įranga buvo grąžinta nuomotojui.
Po to, kai verslui sukako 24 mėn., t.y. jis neteko jauno verslo statuso, jokios prievolės ar įsipareigojimo tęsti veiklą jis neturi. Išsamiau apie tai Taisyklėse. Kad įranga laiku būtų paimta iš jauno verslo ir perduota kitam,  kontroliavo Europos socialinio fondo agentūra ir LR Vidaus reikalų ministerija. Todėl jei matote, kad paramą gavęs asmuo veiklos nebevykdo, vadinasi, baigėsi jo jauno verslo statusas, įranga iš jo buvo paimta ir jis turi teisę veiklą nutraukti.
Praktiškai apie visus jaunus verslus ir jų veiklą buvo publikuojami straipsniai laikraštyje „Mūsų žodis“, projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo sukurtas tinklapis www.paslaugosskuode.lt (jis iki šiol dar veikia, bet pasibaigus projektui, nebegali būti  atnaujinamas ir palaikomas).
Mokymai projekto dalyviams buvo privalomi, jei jie norėjo gauti įrangą. Už kiekvieną dalyvį, už kiekvieną mokymų valandą buvo griežtai atsiskaitoma Europos socialinio fondo agentūrai – pateikiami sąrašai su parašais ir nuotraukomis.
Jei kam reikia išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į konkrečius projektų vykdytojus (sąrašai yra skelbiami www.skuodomiestovvg.lt ).