PRAŠOME TEIKTI PASTABAS IR PASIŪLYMUS DĖL PATIKSLINTOS SKUODO MIESTO 2023–2029 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS

Parengtas patikslintas Skuodo miesto 2023–2029 metų vietos plėtros strategijos (toliau – Strategija) projektas. Vadovaujantis Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklėmis, parengtas patikslintas Strategijos projektas teikiamas Skuodo gyventojams. Patikslintą Strategijos projektą rasite čia (1 priedas, 3 priedas) arba adresu https://skuodomiestovvg.lt/strategija/ .
Prašome susipažinti su patikslintu Strategijos projektu ir e. paštu skuodomvvg@gmail.com teikti pastabas ir pasiūlymus.
Jūsų pasiūlymų lauksime iki 2023 m. gruodžio 6 d. 12.00 val.