Skuodo miesto VVG

SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

  • +37068298213
  • skuodomvvg@gmail.com

admin

KVIEČIAME JAUNUOSIUS VERSLININKUS! MENTORIŲ PAGALBA PRADEDANTIEMS VERSLININKAMS

Skuodo jaunimo centras įgyvendina projektą „Mentorių pagalba pradedantiems verslininkams“. Projekto metu su jaunaisiais verslininkais dirbs patyrę verslininkai – individualios konsultacijos ir pagalba planuojant verslą, organizuojant darbą, pristatant, parduodant prekes ar paslaugas. Tai unikali galimybė dirbti su patyrusiais verslininkais. Tokią galimybę suteiksime 10 skuodiškių. Jei verslą ar savarankišką veiklą pradėjote ne anksčiau kaip prieš 18 mėn. –  skubėk registruotis. Registruokitės e. paštu verslas.skuode@gmail.com. Nurodykite savo kontaktinius duomenis ir projekto vykdytojai su Jumis susisieks.

08.6.1-ESFA-T-92SKUODO JAUNIMO CENTRAS→ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0434 „PAGALBA JAUNAM VERSLUI SKUODE“

Skuodo jaunimo centras įgyvendina projektą „Pagalba jaunam verslui Skuode“. Projekto tikslas – Skatinti Skuodo miesto gyventojus imtis savarankiškos veiklos. Veiklose dalyvauja 9 jauni verslininkai, kurie startuoja su labai įvairia veikla –  grožio salonas, medienos apdirbimas, spauda ant rūbų, mažmeninė prekyba, sporto trenerių veikla, lazerinis spausdinimas/graviravimas ir kt. Taip pat bus įkurtos dvi bendradarbystės erdvės jauniems verslams. Projekto dalyviams verslo pradžiai bus suteikti reikalingi įrangos komplektai, išnuomojamos ir perduodamos naudojimui patalpos. Taip pat projekto dalyviams bus suteiktos reikiamos konsultacijos, sudarytos galimybės dalyvauti įvairiuose mokymuose. Bendra projekto vertė – 91.647 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis. Vietos projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu – konsultacijomis. Taip pat prie projekto įgyvendinimo prisideda Skuodo rajono savivaldybė piniginiu įnašu – 6.675 Eur.

Prioritetas – parama jauniems verslams ir savarankiškai dirbantiems asmenims

Skuodo miesto vietos veiklos grupė įgyvendina Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2023 metų strategiją. Strategijos įgyvendinimui buvo skirta 919,9 tūkst. Eur, visos lėšos yra paskirstytos projektų vykdytojams. Didžiausias dėmesys Strategijoje skirtas Skuodo miesto gyventojų verslumo gebėjimų ugdymui, pagalbai jauniems verslams. Šios srities projektams skirta 89 proc. visų Strategijos lėšų. 11 proc. lėšų skirta socialinės srities projektams. Šiuo metu įgyvendinama 15 projektų, derinamos dviejų projektų finansavimo sutartys. Projektai labai įvairūs. Neformalaus profesinio švietimo, informavimo bei konsultavimo  paslaugų  bedarbiams ir neaktyviems darbingo amžiaus gyventojams srityje įgyvendinami 3 projektai, juose dalyvauja 41 tikslinės grupės narys. Informavimui, konsultavimui ir tarpininkavimui įtraukiant tikslinių grupių narius į visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą, parengtas vienas projektas, planuojamas dalyvių skaičius – 15 asmenų. Šiuo metu dar renkama dalyvių grupė. Populiariausi projektai, kurie skirti jauno verslo ir savarankiškai dirbančių asmenų konsultavimui, konsultacinių ir administracinių paslaugų teikimui. Parengti ir įgyvendinami 5 šios srities projektai, dalyvių skaičius šiuose projektuose – 51 Skuodo …

Prioritetas – parama jauniems verslams ir savarankiškai dirbantiems asmenims Read More »

Skuodo vaikų lopšelis darželis įgyvendina projektą “Bendrystės džiaugsmas”

Skuodo vaikų lopšelis darželis įgyvendina projektą “Bendrystės džiaugsmas” (kodas 08.6.1-ESFA-T-927-01-0073). Projekto tikslas – stiprinti socialinę riziką patiriančių asmenų socialinius įgūdžius. Projekto tikslinė grupė – Skuodo vaikų lopšelį darželį lankančių vaikų šeimos, kurios patiria socialinę riziką. Dalyvių skaičius – 15 asmenų. Projekto partneris – Skuodo krašto bendruomenė. Planuojamos veiklos – teoriniai ir praktiniai užsiėmimai asmens higienos srityje, užsiėmimai, higienos ir sveikatingumo centre, makiažo specialistų pamokos, šeimų fotosesija, bei foto paroda darželio patalpose, išvykos į teatrą ir muziejų, etiško elgesio viešose vietose pamokos, susitikimai ir pamokos su vietos valdžios atstovais. Bendra projekto vertė – 5 996 Eur. Projekto vykdytojas ir partneris prie projekto įgyvendinimo prisideda nuosavu įnašu. Daugiau apie projektą – skiltyje “Socialinės srities projektai”.    

NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU KONKURSAS

Perkančioji organizacija Skuodo miesto vietos veiklos grupė Vytauto g. 10, Skuodas Kodas 304038065 Tel. +370 682 98213 El. p. skuodomvvg@gmail.com Kontaktiniai asmenys: Pirkimų komisijos pirmininkė Ona Malūkienė, tel. +370 682 98213,  el. paštas skuodomvvg@gmail.com Interneto adresas: Pagrindinis adresas: www.skuodomiestovvg.lt Pirkimo būdas – skelbiamos derybos. Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:   www.skuodomiestovvg.lt  Naujienų skiltyje. Paraiška, pasirašyta Kandidato arba jo įgalioto asmens, turi būti pateikta asmeniškai, paštu ar per kurjerį, adresu Skuodo miesto vietos veiklos grupė, Vilniaus g. 13-205 Skuodas, iki 2020 m. spalio 12 d. 12:00 val. Lietuvos laiku. Kandidato ar jo įgalioto asmens parašas ir antspaudas (jei Kandidatas – juridinis asmuo). Paraiška pateikiama užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: „PATALPŲ NUOMOS SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU PIRKIMUI“, Kandidato pavadinimas ir kontaktinis telefono numeris. Ant voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki 2020 m. spalio 12 d. 12.00 val.“. Pirkimo objektas ir kita informacija PATALPŲ NUOMOS PIRKIMAS SKELBIAMŲ …

NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU KONKURSAS Read More »

UAB „DELTRIAN”→ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0343 „SKUODO GYVENTOJŲ PRAKTINIŲ DARBO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS“

UAB „Deltrian“ įgyvendina projektą „Skuodo gyventojų praktinių darbo įgūdžių ugdymas“. Projekto tikslas – pagerinti Skuodo miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes. Projekto veiklų dalyviai – darbingi Skuodo miesto gyventojai, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs. Veiklose dalyvauja 16 Skuodo miesto gyventojų. Pagrindinė projekto veikla – praktinių darbo įgūdžių, gaminant oro filtrus, suteikimas dalyviams. Dalyviams teikiamos profesinės ir kitos įsidarbinimui reikalingos kompetencijos, ugdant darbo vietoje pagal pameistrystės darbo sutartį nesudarius mokymo sutarties. Bendra projekto vertė – 49.225 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis. Vietos projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda nuosavomis lėšomis – 3.692 Eur.

SKUODO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS→ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0309 „DARBO RINKOJE REIKALINGŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS“

Skuodo trečiojo amžiaus universitetas įgyvendina projektą „Darbo rinkoje reikalingų gebėjimų ugdymas“. Projekto tikslas – pagerinti Skuodo miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes. Veiklose dalyvauja 10 darbingų, ekonomiškai neaktyvių Skuodo miesto gyventojų. Projekte bus derinami teoriniai ir praktiniai užsiėmimai. Teorinių užsiėmimų metu bus mokomasi anglų kalbos įgūdžių 2 kartus per savaitę 3 mėnesius. Praktinių užsiėmimų metus bus vykstama į JAV ambasadą, kur praktiškai pritaikant išmoktas žinias, taip pat bus tobulinami anglų kalbos įgūdžiai. Taip pat projekto veiklų vykdyme dalyvaus savanoriai, kurie organizuos ir koordinuos išvykas bei suteiks pagalbą anglų kalbos kursų metu. Bendra projekto vertė – 10.236 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis.

SKUODO JAUNIMO CENTRAS→ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0304 „MENTORIŲ PAGALBA PRADEDANTIEMS VERSLININKAMS“

Skuodo jaunimo centras  įgyvendina projektą „Mentorių pagalba pradedantiems verslininkams“. Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas jaunų verslų veiklai Skuodo mieste. Projektas įgyvendinamas su partneriais – UAB „Kuršasta“ ir UAB „Žemaičių virvės“. Projekto tikslinė grupė – jauno verslo subjektų, kurių veiklos vykdymo vieta – Skuodo miesto teritorija, atstovai ir darbuotojai.  Projekte dalyvauja 10 jauno verslo atstovų. Ne mažiau kaip 4 mentoriai dirbs su projekto dalyviais 910 val. Bendra projekto vertė – 2801,45 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo, LR valstybės biudžeto lėšomis. Vietos projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu – mentorių konsultacijomis.

SKUODO JAUNIMO CENTRAS→ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0305 „EKONOMIŠKAI NEAKTYVIŲ ASMENŲ ĮTRAUKIMAS Į VISUOMENINĘ IR KULTŪRINĘ VEIKLĄ“

Skuodo jaunimo centras  įgyvendina projektą „Ekonomiškai neaktyvių asmenų įtraukimas į visuomeninę ir kultūrinę veiklą“. Projekto tikslas – motyvuoti tikslinės grupės narius dalyvauti visuomeninėje ir kultūrinėje bei  savanoriškoje veikloje. Projektas skirtas bedarbiams ir neaktyviems Skuodo miesto gyventojams. Jiems bus teikiamos konsultacijos ir informacija darbo paieškos, profesinio orientavimo klausimais, tarpininkaujama įsitraukiant į visuomeninę, savanorišką, kultūrinę veiklą. Projekto veiklose dalyvaus 15 dalyvių. Planuojama, kad įgyvendinus projekto veiklas, pagerės dalies projekto dalyvių padėtis darbo rinkoje. Bendra projekto vertė – 8 220,76 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo, LR valstybės biudžeto lėšomis. Vietos projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu – konsultacijomis.

ASOCIACIJA “MAITINKIMĖS SVEIKAI”→ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0306 „PAGALBA VERSLIEMS SKUODO GYVENTOJAMS“

Asociacija „Maitinkimės sveikai“ įgyvendina projektą „Pagalba versliems Skuodo gyventojams“. Projekto tikslas – skatinti Skuodo miesto gyventojus imtis savarankiškos veiklos. Projekte dalyvauja 8 jauno verslo atstovai. Projekto lėšomis finansuojama 520 val. konsultacijų, 1895 val. mokymų, patalpų nuoma (3 projekto dalyviams), suteikiama verslo pradžiai reikalinga įranga ir klientų pritraukimo paslaugos (4 projekto dalyviams). Bendra projekto vertė – 89 742,17 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo, LR valstybės biudžeto ir Skuodo rajono savivaldybės  biudžeto lėšomis. Vietos projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu – konsultacijomis.