Skuodo miesto VVG

SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

  • +37068298213
  • skuodomvvg@gmail.com

Be kategorijos

SKELBIMAS DĖL ĮRANGOS PERDAVIMO JAUNAM VERSLUI

Skuodo miesto vietos veiklos grupė, vadovaudamasi Skuodo miesto vietos veiklos grupės tarybos 2023 m. sausio 19 d. posėdžio protokolu Nr. T1-1 patvirtintu Projektų lėšomis įsigyto ilgalaikio ir trumpalaikio turto administravimo ir naudojimo pasibaigus projekto įgyvendinimo veikloms tvarkos aprašu, ieško jaunų verslų, kuriems reikalinga tokia įranga. Visą skelbimą skaitykite nuorodoje. Jauni verslai, pretenduojantys į įrangą, privalo pateikti paraišką. Paraiškos forma pateikiama 1 priede. Užpildyta paraiškos forma ir susiję dokumentai dėl įrangos teikiami Skuodo miesto VVG adresu skuodomvvg@gmail.com arba asmeniškai atnešama ir pateikiama adresu Vilniaus g. 13-206 Skuodas. Prašymai priimami iki 2024 m. birželio 5 d. 1 priedas_Paraiska dėl įrangos jaunam verslui suteikimo

SKELBIAME INFORMACIJĄ APIE SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS PATEIKTŲ REKOMENDACINIO POBŪDŽIO PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMĄ

   Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) 2022–2023 m. atliko korupcijos rizikos veiksnių analizę miestų vietos veiklos grupių veiklos ir jų priežiūros srityse. Po atliktos analizės buvo pateikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymai. Skuodo miesto vietos veiklos grupė, išanalizavusi pateiktus pasiūlymus ir, siekdama ateityje sumažinti rizikos veiksnių pasireiškimo tikimybę, parengė rekomendacijų įgyvendinimo planą (https://skuodomiestovvg.lt/wp-content/uploads/2023/06/Rekomendaciju_igyvendinimas_STT.pdf). Šiuo pranešimu skelbiame informaciją apie STT pateiktų rekomendacinio pobūdžio pasiūlymų įgyvendinimą ( https://skuodomiestovvg.lt/wp-content/uploads/2024/02/Rekomendaciju_igyvendinimas_20231211-1.pdf). Visą su šiuo pranešimu susijusią informaciją galite rasti adresu https://skuodomiestovvg.lt/veiklos-dokumentai/  

SKELBIMAS DĖL ĮRANGOS PERDAVIMO JAUNAM VERSLUI

Skuodo miesto vietos veiklos grupė, vadovaudamasi Skuodo miesto vietos veiklos grupės tarybos 2023 m. sausio 19 d. posėdžio protokolu Nr. T1-1 patvirtintu Projektų lėšomis įsigyto ilgalaikio ir trumpalaikio turto administravimo ir naudojimo pasibaigus projekto įgyvendinimo veikloms tvarkos aprašu, ieško jaunų verslų, kuriems reikalinga tokia įranga. Visą skelbimą skaitykite nuorodoje. Jauni verslai, pretenduojantys į įrangą, privalo pateikti paraišką. Paraiškos forma pateikiama 1 priede. Užpildyta paraiškos forma ir susiję dokumentai dėl įrangos teikiami Skuodo miesto VVG adresu skuodomvvg@gmail.com arba asmeniškai atnešama ir pateikiama adresu Vilniaus g. 13-206 Skuodas. Prašymai priimami iki 2024 m. vasario 10 d. 1 priedas_Paraiska dėl įrangos jaunam verslui suteikimo

VERSLO ĮMONES IR NVO KVIEČIAME TAPTI SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIAIS

Skuodo miesto vietos veiklos grupė (SMVVG) yra nevyriausybinė organizacija, kurios nariais yra Savivaldybės administracija, verslo įmonės ir nevyriausybinės organizacijos. Pagrindinis  SMVVG tikslas – rengti ir įgyvendinti projektus, gerinančius miesto gyventojų socialinį ir ekonominį gerbūvį. Jei norite tapti Skuodo miesto vietos veiklos grupės nariais ir aktyviai dalyvauti SMVVG veikloje, prašome skambinti pirmininkei tel. 8 615 30714 arba rašyti e. paštu skuodomvvg@gmail.com.    

SKELBIMAS DĖL ĮRANGOS PERDAVIMO JAUNAM VERSLUI

Skuodo miesto vietos veiklos grupė, vadovaudamasi Skuodo miesto vietos veiklos grupės tarybos 2023 m. sausio 19 d. posėdžio protokolu Nr. T1-1 patvirtintu Projektų lėšomis įsigyto ilgalaikio ir trumpalaikio turto administravimo ir naudojimo pasibaigus projekto įgyvendinimo veikloms tvarkos aprašu, ieško jaunų verslų, kuriems reikalinga tokia įranga. Visą skelbimą skaitykite nuorodoje. Jauni verslai, pretenduojantys į įrangą, privalo pateikti paraišką. Paraiškos forma pateikiama 1 priede. Užpildyta paraiškos forma ir susiję dokumentai dėl įrangos teikiami Skuodo miesto VVG adresu skuodomvvg@gmail.com arba asmeniškai atnešama ir pateikiama adresu Vilniaus g. 13-206 Skuodas. Prašymai priimami iki 2024 m. sausio 2 d. 1 priedas_Paraiška dėl įrangos jaunam verslui suteikimo

SKELBIMAS DĖL ĮRANGOS PERDAVIMO JAUNAM VERSLUI

Skuodo miesto vietos veiklos grupė, vadovaudamasi Skuodo miesto vietos veiklos grupės tarybos 2023 m. sausio 19 d. posėdžio protokolu Nr. T1-1 patvirtintu Projektų lėšomis įsigyto ilgalaikio ir trumpalaikio turto administravimo ir naudojimo pasibaigus projekto įgyvendinimo veikloms tvarkos aprašu, ieško jaunų verslų, kuriems reikalinga tokia įranga. Visą skelbimą skaitykite nuorodoje. Jauni verslai, pretenduojantys į įrangą, privalo pateikti paraišką. Paraiškos forma pateikiama 1 priede. Užpildyta paraiškos forma ir susiję dokumentai dėl įrangos teikiami Skuodo miesto VVG adresu skuodomvvg@gmail.com arba asmeniškai atnešama ir pateikiama adresu Vilniaus g. 13-206 Skuodas. Prašymai priimami iki 2023 m. gruodžio 4 d. 1 priedas_Paraiška dėl įrangos jaunam verslui suteikimo

PRAŠOME TEIKTI PASTABAS IR PASIŪLYMUS DĖL PATIKSLINTOS SKUODO MIESTO 2023–2029 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS

Parengtas patikslintas Skuodo miesto 2023–2029 metų vietos plėtros strategijos (toliau – Strategija) projektas. Vadovaujantis Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklėmis, parengtas patikslintas Strategijos projektas teikiamas Skuodo gyventojams. Patikslintą Strategijos projektą rasite čia (1 priedas, 3 priedas) arba adresu https://skuodomiestovvg.lt/strategija/ . Prašome susipažinti su patikslintu Strategijos projektu ir e. paštu skuodomvvg@gmail.com teikti pastabas ir pasiūlymus. Jūsų pasiūlymų lauksime iki 2023 m. gruodžio 6 d. 12.00 val.    

DĖL PARAMOS JAUNAM VERSLUI 2016–2022 METŲ STRATEGIJOS LAIKOTARPIU

Skuodo miesto 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos lėšomis buvo teikiama parama jaunam verslui. Parama buvo teikiama vadovaujantis Vietos plėtros strategijų ir atrankos taisyklėmis, patvirtintomis LR Vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-992 (toliau – Taisyklės). Jaunu verslu laikomas toks verslas,  kol nuo jo veiklos pradžios (verslo įregistravimo, verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos išdavimo) suėjo 24 mėn. Kvietimus dalyvauti jaunam verslui skirtuose projektuose, projektų vykdytojai skelbė viešai – rajoninėje spaudoje, www.skuodomiestovvg.lt ir FB paskyrose. Deja, nebuvo tiek norinčių, kad būtų panaudotos visos skirtos lėšos, dalį lėšų teko grąžinti LR Finansų ministerijai. Verslas pats negalėjo rengti projekto ir pats sau  gauti paramos. Viena verslo ar nevyriausybinė organizacija turėjo rengti projektą, kuriame turėjo dalyvauti ne mažiau kaip 5 jauni verslai. Parama vienam verslui – ne didesnė kaip 12 000 Eur. Į paramos sumą įskaičiuotos jaunam verslui reikalingos prekės ir paslaugos, privaloma tvarka – mokymai. Kai tik verslui sukako 24 …

DĖL PARAMOS JAUNAM VERSLUI 2016–2022 METŲ STRATEGIJOS LAIKOTARPIU Read More »

DĖL INFORMACIJOS

Paskutiniu metu Facebook  tinkle  platinama neteisinga informacija apie Skuodo miesto 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos lėšomis finansuotus projektus ir paramos gavėjus. Pateikiame objektyvią informaciją apie Strategijos įgyvendinimo eigą. Informuojame, kad visa informacija apie Strategijos lėšų panaudojimą yra skelbiama www.skuodomvvg.lt Paskutinis projektų sąrašas sudarytas 2020 m. rugpjūčio mėn. Strategija baigta įgyvendinti 2022-12-31. Strategijos įgyvendinimą koordinavo Europos socialinio fondo agentūra ir LR Vidaus reikalų ministerija. Baigiantis Strategijos įgyvendinimui, Specialiųjų tyrimų tarnyba atliko korupcijos veiksnių apraiškų tyrimą. Tyrimo ataskaita ir rekomendacijos bei rekomendacijų įgyvendinimo planas skelbiami viešai www.skuodomiestovvg.lt Trumpai apie lėšų projektams skyrimo ir projektų koordinavimo eigą. Skuodo MVVG 2019–2020 m. skelbė kvietimus (iš viso 12 kvietimų) teikti projektinius pasiūlymus (laikraštyje „Mūsų žodis“, www.skuodomiestovvg.lt, www.skuodas.lt, FB paskyroje), konsultavo visus, kurie domėjosi galimybe rengti ir teikti projektus. Samdyti vertintojai vertino pateiktus projektinius pasiūlymus (iš viso gauta 17 projektinių pasiūlymų). Skuodo miesto VVG darbuotojas, vadovaudamasis vertintojo išvadomis, sudarė Projektų sąrašą, kurį tvirtino Skuodo miesto VVG …

DĖL INFORMACIJOS Read More »

PRAŠOME TEIKTI PASTABAS IR PASIŪLYMUS DĖL SKUODO MIESTO 2023–2029 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS

Parengtas Skuodo miesto 2023–2029 metų vietos plėtros strategijos projektas. Rengiant Strategijos projektą, buvo surengti 3 susitikimai su Skuodo rajono gyventojais, išklausytos problemos, pasiūlymai. Vadovaujantis Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių 23.1 punkto nuostata, parengtas Strategijos projektas teikiamas Skuodo gyventojams. Strategijos projektą rasite čia arba adresu https://skuodomiestovvg.lt/strategija/ . Prašome susipažinti su Strategijos projektu ir e. paštu skuodomvvg@gmail.com teikti pastabas ir pasiūlymus. Jūsų pasiūlymų lauksime iki 2023 m. rugpjūčio 3 d. 15.00 val.