Skuodo miesto VVG

SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

  • +37068298213
  • skuodomvvg@gmail.com

Be kategorijos

SKELBIMAS DĖL ĮRANGOS PERDAVIMO JAUNAM VERSLUI

Skuodo miesto vietos veiklos grupė, vadovaudamasi Skuodo miesto vietos veiklos grupės tarybos 2023 m. sausio 19 d. posėdžio protokolu Nr. T1-1 patvirtintu Projektų lėšomis įsigyto ilgalaikio ir trumpalaikio turto administravimo ir naudojimo pasibaigus projekto įgyvendinimo veikloms tvarkos aprašu, ieško jaunų verslų, kuriems reikalinga tokia įranga. Visą skelbimą skaitykite čia. Jauni verslai, pretenduojantys į įrangą, privalo pateikti paraišką. Paraiškos forma pateikiama 1 priede. Užpildyta paraiškos forma ir susiję dokumentai dėl įrangos teikiami Skuodo miesto VVG adresu skuodomvvg@gmail.com arba asmeniškai atnešama ir pateikiama adresu Vilniaus g. 13-206 Skuodas. Prašymai priimami iki 2023 m. gegužės 8 d. 1 priedas_Paraiška dėl įrangos jaunam verslui suteikimo

PARENGTA SKUODO MIESTO 2016–2022 METŲ VIETOS PLĖTROS GALUTINĖ ATASKAITA

Yra parengta Skuodo miesto 2016–2022 metų vietos plėtros galutinė ataskaita. Teikiame ataskaitą visuomenei. Ataskaitą rasite adresu https://skuodomiestovvg.lt/strategija/ . Kviečiame Skuodo miesto gyventojus susipažinti su ataskaita, teikti pastabas ir pasiūlymus. Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti e.paštu skuodomvvg@gmail.com iki 2023 m. gegužės 1 d.

KVIEČIAME Į SUSITIKIMĄ!

Skuodo miesto gyventojus kviečiame į susitikimą, kurio metu bus pristatyta Skuodo miesto 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita, planuojamas įgyvendintos strategijos keitimas. Jūsų laukiame 2023 m. balandžio 20 d. 18.00 val. Skuodo viešosios bibliotekos patalpose (Dariaus ir Girėno g. 25B, Skuode). Susipažinti su ataskaita ir Strategijos lyginamuoju variantu (su planuojamais pakeitimais) galite https://skuodomiestovvg.lt/strategija/

DĖL SKUODO MIESTO 2016–2022 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS KEITIMO

Baigta įgyvendinti Skuodo miesto 2016–2022 metų vietos plėtros strategija. Strategijos įgyvendinimui buvo skirta 920,8 tūkst. Eur. Panaudota – 859,1 tūkst. Eur. Dalis lėšų nepanaudota dėl COVID-19 ligos karantino metu įvestų ribojimų – dalies veiklų nebuvo galimybės įgyvendinti karantino metu (susitikimai, mugės ir pan.), dalis jaunų verslų dėl nepalankių sąlygų karantino metu  nutraukė veiklą ir pan. Strategijos koregavimo priežastis – finansinio plano koregavimas pagal faktines išlaidas. Pridedame Strategijjos lyginamąjį variantą, kuriame matosi visi pakeitimai. Kviečiame Jus teikti savo pastebėjimus dėl koreguojamos Strategijos. Pastebėjimus ir pastabas prašome teikti iki 2023 m. balandžio 22 d. e. paštu skuodomvvg@gmail.com.

PARENGTA SKUODO MIESTO 2016–2022 METŲ VIETOS PLĖTROS ATASKAITA UŽ 2022 METUS

Yra parengta Skuodo miesto 2016–2022 metų vietos plėtros ataskaita už 2022 metus. Teikiame ataskaitą visuomenei. Ataskaitą rasite adresu https://skuodomiestovvg.lt/strategija/ . Kviečiame Skuodo miesto gyventojus susipažinti su ataskaita, teikti pastabas ir pasiūlymus. Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti e.paštu skuodomvvg@gmail.com iki 2023 m. kovo 27 d.

KVIEČIAME Į SUSITIKIMĄ!

Šiuo metu yra rengiama Skuodo miesto vietos plėtros 2023–2027 m. strategija. Norime, kad ši Strategija atitiktų didžiosios dalies Skuodo miesto gyventojų poreikius, todėl kovo 1 d.  kviečiame į susitikimą. Susitikime aptarsime, kokių problemų sprendimai turėtų būti prioritetiniai. Strategija bus įgyvendinama kviečiant įstaigas, NVO, verslo įmones teikti projektų paraiškas. Jūs geriausiai žinote, kokios problemos aktualiausios, kokius projektus norėtumėte rengti ir įgyvendinti. Todėl kviečiame dalyvauti susitikime ir pasidalinti savo mintimis. Susitikimas vyks Skuodo viešosios bibliotekos konferencijų salėje, Dariaus ir Girėno g. 25 B, Skuodas.  Kovo 1 d. 16.00 val. į susitikimą kviečiame verslininkus ir tuos, kurie norėtų pradėti verslą. 17.30 val. susitikti kviečiame jaunimo atstovus, NVO ir visus Skuodo miesto gyventojus. Susitikime dalyvaus ir pokalbius moderuos Strategijos rengėjo atstovė Indrė Butenienė. Jei kils klausimų, prašau, rašykite e. paštu skuodomvvg@gmail.com arba skambinkite tel. 8 682 98213.  

SKELBIMAS DĖL ĮRANGOS PERDAVIMO JAUNAM VERSLUI

Skuodo miesto vietos veiklos grupė, vadovaudamasi Skuodo miesto vietos veiklos grupės tarybos 2023 m. sausio 19 d. posėdžio protokolu Nr. T1-1 patvirtintu Projektų lėšomis įsigyto ilgalaikio ir trumpalaikio turto administravimo ir naudojimo pasibaigus projekto įgyvendinimo veikloms tvarkos aprašu, ieško jaunų verslų, kuriems reikalinga tokia įranga. Visą skelbimą skaitykite  čia. Jauni verslai, pretenduojantys į įrangą, privalo pateikti paraišką. Paraiškos forma pateikiama 1 priede. Užpildyta paraiškos forma ir susiję dokumentai dėl įrangos teikiami Skuodo miesto VVG adresu skuodomvvg@gmail.com arba asmeniškai atnešama ir pateikiama adresu Vilniaus g. 13-206 Skuodas. Prašymai priimami iki 2023 m. vasario 19 d. 1 priedas_Paraiška dėl įrangos jaunam verslui suteikimo

SKELBIMAS DĖL PROGRAMOS PERDAVIMO JAUNAM VERSLUI

Skuodo miesto vietos veiklos grupė, vadovaudamasi Skuodo miesto vietos veiklos grupės tarybos 2023 m. sausio 19 d. posėdžio protokolu Nr. T1-1 patvirtintu Projektų lėšomis įsigyto ilgalaikio ir trumpalaikio turto administravimo ir naudojimo pasibaigus projekto įgyvendinimo veikloms tvarkos aprašu, ieško jaunų verslų, kuriems reikalinga sąmatų skaičiavimo programa „Sistela“. Visą skelbimą skaitykite čia. Jauni verslai, pretenduojantys į įrangą, privalo pateikti paraišką. Paraiškos forma pateikiama 1 priede. Užpildyta paraiškos forma ir susiję dokumentai dėl įrangos teikiami Skuodo miesto VVG adresu skuodomvvg@gmail.com arba asmeniškai atnešama ir pateikiama adresu Vilniaus g. 13-206 Skuodas. Prašymai priimami iki 2023 m. vasario 10 d. 1 priedas_Paraiška dėl įrangos jaunam verslui suteikimo

VERSLO ĮMONES IR NVO KVIEČIAME TAPTI SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIAIS

Skuodo miesto vietos veiklos grupė (SMVVG) yra nevyriausybinė organizacija, kurios nariais yra Savivaldybės administracija, verslo įmonės ir nevyriausybinės organizacijos. Pagrindinis  SMVVG tikslas – rengti ir įgyvendinti projektus, gerinančius miesto gyventojų socialinį ir ekonominį gerbūvį. Jei norite aktyviai dalyvauti SMVVG veikloje, prašome skambinti pirmininkei Onai Malūkienei tel. 8 682 98213 arba rašyti e. paštu skuodomvvg@gmail.com  

ĮGYVENDINTA SKUODO MIESTO 2016–2022 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

Sėkmingai baigta įgyvendinti Skuodo miesto 2016–2022 metų vietos plėtros strategija. Strategijoje buvo iškelti du tikslai: Kurti patrauklią aplinką smulkaus verslo plėtrai ir ugdyti gyventojų verslumo ir įsidarbinimo gebėjimus, Didinant bendruomenių socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį Skuodo mieste. Kuriant patrauklią aplinką smulkaus verslo plėtrai, įgyvendinti 8 projektai. Projektuose dalyvavo 119 dalyvių. Jauno verslo atstovams buvo 2 metų laikotarpiui suteikta veiklai reikalinga įranga, buvo teikiamos grupinės ir individualios konsultacijos, organizuojami mokymai, mentorių – patyrusių verslininkų konsultacijos. Konsultacijos buvo skirtos bendriesiems gebėjimams ugdyti. Populiariausi užsiėmimai buvo rinkodaros, apskaitos, bendravimo, derybų, psichologiniais, pardavimų, etiketo, elektroninės prekybos klausimais. Konsultacijos ir mokymai vyko tiek auditorijose, tiek nuotoliniu būdu. Didžioji dalis projekto dalyvių ir pasibaigus projektui sėkmingai tęsia pradėtą veiklą. Skatinant gyventojų verslumo gebėjimus, įgyvendinti 4 projektai, kurių veikloje dalyvavo 56 Skuodo miesto gyventojai. Projektų metu gyventojų įgūdžiai buvo tobulinami dirbant pagal pameistrystės sutartis, įtraukiant juos į aktyvią visuomeninę ir kultūrinę veiklą, gerinant užsienio kalbų žinias ir …

ĮGYVENDINTA SKUODO MIESTO 2016–2022 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA Read More »