Skuodo miesto VVG

SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

  • +37068298213
  • skuodomvvg@gmail.com

Be kategorijos

VERSLO ĮMONES IR NVO KVIEČIAME TAPTI SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIAIS

Skuodo miesto vietos veiklos grupė (SMVVG) yra nevyriausybinė organizacija, kurios nariais yra Savivaldybės administracija, verslo įmonės ir nevyriausybinės organizacijos. Pagrindinis  SMVVG tikslas – rengti ir įgyvendinti projektus, gerinančius miesto gyventojų socialinį ir ekonominį gerbūvį. Jei norite aktyviai dalyvauti SMVVG veikloje, prašome skambinti pirmininkei Onai Malūkienei tel. 8 682 98213 arba rašyti e. paštu skuodomvvg@gmail.com  

JAUNUS VERSLUS KVIEČIAME PRISIJUNGTI PRIE PROJEKTO

PROJEKTAS Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0306 „PAGALBA VERSLIEMS SKUODO GYVENTOJAMS“  Asociacija „Maitinkimės sveikai“ įgyvendina projektą „Pagalba versliems Skuodo gyventojams“. Projekto tikslas – skatinti Skuodo miesto gyventojus imtis savarankiškos veiklos. Kviečiame prisijungti prie šio projekto. Jei verslą pradėjote ne anksčiau kaip prieš 2 metus, galime Jums pasiūlyti mikroautobusą, kurį galėsite naudoti savo veiklai. Už mikroautobuso nuomą būtų mokama projekto lėšomis. Jei susidomėjote, prašome kreiptis tel. 8 682 98213 arba e. paštu asociacijamsv@gmail.com.

SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ SĖKMINGAI ĮGYVENDINA 2016–2022 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ

           Kovo mėnesį Skuodo miesto vietos veiklos grupė parengė tarpinę Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 metų strategijos (toliau – Strategija) stebėsenos ataskaitą. Įvertinus per ataskaitinį laikotarpį atlikus darbus konstatuota, kad Strategijos įgyvendinimas vyksta sėkmingai. Reikia pastebėti, kad karantino ribojimai turėjo įtakos Strategijos įgyvendinimo eigai, todėl kai kurių projektų įgyvendinimo terminai pratęsti, kai kurių planuojama pratęsti. Bet iki 2022 m. pabaigos visi projektai bus įgyvendinti, visi planuoti rodikliai, tikėtina, bus pasiekti. Bendra Strategijos įgyvendinimui skirta lėšų suma – 919,9 tūkst. Eur. Iš viso yra parengta ir įgyvendinama 17 projektų. 8 projektai jau baigti įgyvendinti. Per visą Strategijos įgyvendinimo laikotarpį įsisavinta 670,5 tūkst. Eur. Projektą „Darbo rinkoje reikalingų gebėjimų ugdymas“ sėkmingai įgyvendino ir užbaigė Skuodo trečiojo amžiaus universitetas. Projekto veikloje dalyvavo 10 dalyvių, kurie gerino anglų kalbos žinias. UAB „Pokyčių valdymas“ projekto veiklose – įvairiuose verslumo gebėjimus ugdančiuose užsiėmimuose – dalyvavo 25 neaktyvūs Skuodo miesto gyventojai. Sklandžiai vyko …

SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ SĖKMINGAI ĮGYVENDINA 2016–2022 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ Read More »

KVIEČIAME Į SUSITIKIMĄ SU SKUODO MIESTO JAUNAISIAIS VERSLININKAIS

Skuodo miesto vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Pardavimų skatinimo paslaugos Skuodo miesto verslininkams“ Projekto vykdytojai organizuoja susitikimus su Skuodo rajono gyventojais. Susitikimų metu bus pristatomos projekto dalyvių prekės ir paslaugos. Turėsite unikalią galimybę bendrauti su jaunaisiais verslininkais, susipažinti su teikiamomis paslaugomis, gaminamomis prekėmis, įsigyti jų. Susitikimo datos ir vietos: Balandžio 22 d.    11.00–13.00 val. Mosėdžio miestelis Balandžio  22 d. 15.00–17.00 val. Ylakių miestelis Gegužės 9 d. 11.00–13.00 val. Šliktinės kaimas Gegužės 9 d. 15.00–17.00 val. Daukšių kaimas Gegužės 30 d. 11.00–13.00 val.  Puodkalių kaimas Gegužės 30 d. 15.00–17.00 val. Krakių kaimas Išsamesnė informacija apie susitikimą e. paštu skuodomvvg@gmail.com arba tel. +370 601 37812  

SKELBIAMA 2016–2022 METŲ STRATEGIJOS 2021 M. STEBĖSENOS ATASKAITA

Skuodo miesto gyventojams pateikiama Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 metų strategijos 2021 metų stebėsenos ataskaita. Pasiūlymus ir pastabas prašome siųsti e. paštu skuodomvvg@gmail.com iki 2022 m. kovo 28 d. 12.00 val. Visuotiniame susirinkime patvirtintą ataskaitą galite rasti čia.

JAUNUS VERSLUS KVIEČIAME PRISIJUNGTI PRIE PROJEKTO

PROJEKTAS Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0306 „PAGALBA VERSLIEMS SKUODO GYVENTOJAMS“  Asociacija „Maitinkimės sveikai“ įgyvendina projektą „Pagalba versliems Skuodo gyventojams“. Projekto tikslas – skatinti Skuodo miesto gyventojus imtis savarankiškos veiklos. Kviečiame prisijungti prie šio projekto. Jei verslą pradėjote ne anksčiau kaip prieš 2 metus, galime Jums pasiūlyti mikroautobusą, kurį galėsite naudoti savo veiklai. Už mikroautobuso nuomą būtų mokama projekto lėšomis. Jei susidomėjote, prašome kreiptis tel. 8 682 98213 arba e. paštu asociacijamsv@gmail.com.

KVIEČIAME Į SUSITIKIMĄ SU SKUODO MIESTO JAUNAISIAIS VERSLININKAIS

Skuodo miesto vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Pardavimų skatinimo paslaugos Skuodo miesto verslininkams“ Projekto vykdytojai organizuoja susitikimus su Skuodo rajono gyventojais. Susitikimų metu bus pristatomos projekto dalyvių prekės ir paslaugos. Turėsite unikalią galimybę bendrauti su jaunaisiais verslininkais, susipažinti su teikiamomis paslaugomis, gaminamomis prekėmis, įsigyti jų. Susitikimo datos ir vietos: 2021 m. gruodžio 12 d.    11.00–13.00 val. Barstyčių miestelis / 14.00–16.00 val. Pašilės kaimas Gruodžio 18  d. 11.00–13.00 val. Vižančių kaimas / 14.00–16.00 val. Aleksandrijos kaimas 2022 m. sausio 15 d.    11.00–13.00 val. Daukšių kaimas / 13.30–15.300 val. Šauklių kaimas Sausio  20 d. 11.00–13.00 val. Notėnų kaimas / 14.00–16.00 val. Šliktinės kaimas Vasario 13 d. 11.00–13.00 val. Barstyčių miestelis / 14.00–16.00 val. Pašilės kaimas Vasario 20 d. 11.00–13.00 val. Daukšių kaimas / 14.00–16.00 val. Šatraminių kaimas Išsamesnė informacija apie susitikimą e. paštu skuodomvvg@gmail.com arba tel. +370 601 37812