Skuodo miesto VVG

SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

  • +37068298213
  • skuodomvvg@gmail.com

Be kategorijos

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS: ORGANIZUOTI IR VYKDYTI PRAKTINIUS UŽSIĖMIMUS SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ STOKOJANTIEMS ASMENIMS

Skuodo miesto vietos veiklos grupė skelbia kvietimą (Nr. 10) teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 2.1.1. veiksmą „Organizuoti ir vykdyti praktinius užsiėmimus socialinių įgūdžių stokojantiems asmenims“ Kvietimo tekstas čia: 2020 m. vasario 5 d. kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 10 Kvietimui aktualūs dokumentai: https://skuodomiestovvg.lt/aktualus-dokumentai/  

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS: PLĖTOTI NEFORMALIAS VERSLUMĄ SKATINANČIAS INICIATYVAS IR PLĖTOTI BENDRADARBIAVIMO TINKLUS SU BESIRIBOJANČIOMIS TERITORIJOMIS

Skuodo miesto vietos veiklos grupė skelbia kvietimą  (Nr. 9) teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 1.2 uždavinio „Plėtoti neformalias verslumą skatinančias iniciatyvas ir plėtoti bendradarbiavimo tinklus su besiribojančiomis teritorijomis“ veiksmus: 1.2.1 veiksmas „Teikti konsultacines ir administracines paslaugas pradedantiesiems verslininkams ir savarankiškai dirbantiems asmenims bei suteikti įrangą, reikalingą verslui pradėti“; 1.2.5 veiksmas „Plėtoti mentorystės „Verslas – verslui“ tinklą“. Kvietimo tekstas čia: 2020 m. vasario 5 d. kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 9   Kvietimui aktualūs dokumentai: https://skuodomiestovvg.lt/aktualus-dokumentai/  

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS: GERINTI SKUODO MIESTO GYVENTOJŲ ĮSIDARBINIMO GALIMYBES IR ĮSIDARBINIMUI REIKALINGUS GEBĖJIMUS

Skuodo miesto vietos veiklos grupė skelbia kvietimą  (Nr. 8) teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 1.1 uždavinio „Gerinti Skuodo miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes ir įsidarbinimui reikalingus gebėjimus“  veiksmus: 1.1.1. „Sukurti ir įdiegti efektyvią profesinio orientavimo, konsultavimo ir darbo paieškos sistemą ir teikti paslaugas bedarbiams ir neaktyviems darbingo amžiaus gyventojams visą strategijos įgyvendinimo laikotarpį“; 1.1.2. „Organizuoti ir teikti neformalaus profesinio švietimo, informavimo bei konsultavimo paslaugas bedarbiams ir neaktyviems darbingo amžiaus gyventojams“; 1.1.3. „Informuoti, konsultuoti ir tarpininkauti įtraukiant tikslinių grupių narius į visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą“. Kvietimo tekstas čia: 2020 m. vasario 5 d. kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 8  Kvietimui aktualūs dokumentai: https://skuodomiestovvg.lt/aktualus-dokumentai/  

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS: TEIKTI KONSULTACINES IR ADMINISTRACINES PASLAUGAS PRADEDANTIEMS VERSLININKAMS IR SAVARANKIŠKAI DIRBANTIEMS ASMENIMS BEI SUTEIKTI ĮRANGĄ, REIKALINGĄ VERSLUI PRADĖTI

Skuodo miesto vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 1.2.1. veiksmą „Teikti konsultacines ir administracines paslaugas pradedantiems verslininkams ir savarankiškai dirbantiems asmenims bei suteikti įrangą, reikalingą verslui pradėti“ Kvietimo tekstas čia: 2019 m. lapkričio 4 d. kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 7  Kvietimui aktualūs dokumentai: https://skuodomiestovvg.lt/aktualus-dokumentai/  

KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI!!!

 SPALIO 7 D. 17.15 VAL. BENDRUOMENINIUOSE ŠEIMOS NAMUOSE (DARIAUS IR GIRĖNO G. 48, SKUODE) ESATE LAUKIAMI VISI. REGISTRACIJA E. PAŠTU skuodomvvg@gmail.com Vietų skaičius ribotas. Susitikimo tęsinys planuojamas spalio 21 d. Kviestinis svečias – verslininkas ir mecenatas Vidmantas Jonika.

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS: TEIKTI PARDAVIMO RINKŲ PAIEŠKŲ PAGALBĄ PRADEDANTIEMS VERSLININKAMS IR SAVARANKIŠKAI DIRBANTIEMS ASMENIMS

Skuodo miesto vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 1.2.3. veiksmą „Teikti pardavimo rinkų paieškų pagalbą pradedantiems verslininkams ir savarankiškai dirbantiems asmenims”. Kvietimo tekstas čia: 2019 m. rugsėjo 16 d. kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 6  Kvietimui aktualūs dokumentai: https://skuodomiestovvg.lt/aktualus-dokumentai/  

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS: UGDYTI VERSLUMO GEBĖJIMUS IR MOTYVACIJĄ IMTIS SAVARANKIŠKOS VEIKLOS

Skuodo miesto vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 1.2.2. veiksmą „Ugdyti verslumo gebėjimus ir motyvaciją imtis savarankiškos veiklos”. Kvietimo tekstas čia: 2019 m. rugsėjo 16 d. kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 5  Kvietimui aktualūs dokumentai: https://skuodomiestovvg.lt/aktualus-dokumentai/  

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS: TEIKTI KONSULTACINES IR ADMINISTRACINES PASLAUGAS PRADEDANTIEMS VERSLININKAMS IR SAVARANKIŠKAI DIRBANTIEMS ASMENIMS BEI SUTEIKTI ĮRANGĄ, REIKALINGĄ VERSLUI PRADĖTI

Skuodo miesto vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 1.2.1. veiksmą „Teikti konsultacines ir administracines paslaugas pradedantiems verslininkams ir savarankiškai dirbantiems asmenims bei suteikti įrangą, reikalingą verslui pradėti“ Kvietimo tekstas čia: 2019 m. rugpjūčio 20 d. kvietimas teikti vietos plėtros projektinius  pasiūlymus Nr. 4  Kvietimui aktualūs dokumentai: https://skuodomiestovvg.lt/aktualus-dokumentai/  

KVIEČIAME DALYVAUTI APKLAUSOJE

Skuodo miesto vietos veiklos grupė, įgyvendindama Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2020 m. strategiją, planuoja skelbti kvietimą teikti projektinius pasiūlymus dėl pagalbos jaunam verslui. Šia apklausa siekiama išsiaiškinti, kiek žmonių norėtų kurti ir / ar plėsti verslą, kokių konsultacijų, priemonių, įrangos ar pan. reikėtų. Anketą rasite: https://docs.google.com/forms/d/1N5I15i7t1rWAWPYdnnNufnWwwVbV-R-ukg59VLN2i7U/edit